HrvatskiVodič za legaliziranje rada u ugostiteljstvu ili turističkoj djelatnosti

ZAGREB , 20.6.2012.

Od danas je na internetskoj stranici Državnog inspektorata dostupan Vodič za legaliziranje rada u ugostiteljstvu ili turističkoj djelatnosti

Državni inspektorat ovim je putem učinio javno dostupnim sve ključne informacije o propisanim obvezama iz područja svoje nadležnosti.

Činimo ovaj iskorak ususret poslodavcima i pružateljima usluga u ugostiteljstvu i turizmu želeći djelovati proaktivno i preventivno i tako pomoći svim sudionicima na tržištu ugostiteljskih i turističkih usluga da svoje poslovanje usklade s važećim propisima i (jedino) na taj način izbjegnu povrede propisa i sankcije koje će se u svim slučajevima utvrđenog nezakonitog rada nužno poduzimati, naglašava glavna inspektorica Božena Vrbanić.

Dokument je izrađen na temelju svih važećih propisa kojima su uređene djelatnosti ugostiteljstva i turizma. Projekt Vodiča posljedica je analize višegodišnjih rezultata inspekcijskih nadzora i utvrđenih povreda propisa iz područja nadležnosti Državnog inspektorata u predmetnim djelatnostima te uočene potrebe da se osobito u otežanoj gospodarskoj situaciji pronađe način kako pomoći poslodavcima, odnosno svim pružateljima ugostiteljskih i usluga u turizmu da lakše usklade svoje poslovanje s propisima čija kontrola je u nadležnosti ovoga tijela.

Uvjereni smo da je moguće osigurati sustavno suzbijanje nezakonitog obavljanja djelatnosti i kršenja prava radnika boljim zajedničkim razumijevanjem svih strana, te da je ovakvim pristupom moguće postići pozitivne pomake na dobrobit svih: smanjenje udjela „sive ekonomije“, smanjenje nelojalne konkurencije subjektima koji posluju sukladno važećim propisima, povećanje registracije turističkog prometa, bolja zaštita gosta i turista u njihovu pravu na kvalitetnu uslugu, bolja zaštita prava radnika. Istovremeno, smanjuju se rizici, a povećavaju  gospodarski izgledi za sve koji posluju u skladu s propisima, istaknula je Vrbanić.

Kalendar najava

Aktualno