HrvatskiHrvatska turistička zajednica
 Zakon o pružanju usluga u turizmu

 • Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07)

Provedbeni propisi:

 • Pravilnik o upisniku turističkih vodiča (NN 50/08)
 • Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča (NN 50/08) ; (NN 90/08)  
 • Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08) ; (NN 120/08)
 • Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslovnice (NN 50/08)
 • Pravilnik o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama (NN 76/08)  
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (NN 72/08)
 • Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (NN 69/08)
 • Pravilnik o upisniku putničkih agencija (NN 30/08) 
 • Pravilnik o upisniku ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija (NN 30/08)  
 • Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija (NN 62/96) ; (NN 23/97) ; (NN 134/98) 
 • Pravilnik o identifikacijskom kodu putničke agencije (NN 78/96) ; (NN 47/97) ; (NN 80/98 
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi (NN 5/08 

Arhiva

Kalendar najava