HrvatskiVlada dodijelila koncesiju za izgradnju luka u sklopu projekta Brijuni Rivijera

ZAGREB, 12.4.2012.

Tvrtki Kermas Vod Četiri d.o.o. Vlada RH je na svojoj 20. sjednici dodijelila koncesiju na pomorsko dobro na lokaciji otok Sveta Katarina – Monumenti u Puli, za izgradnju dvije luke nautičkog turizma u sklopu projekta Brijuni Rivijera.

Ugovor o koncesiji bit će sklopljen nakon što tvrtka dostavi lokacijske dozvole za izgradnju dviju luka i garanciju banke na 15,8 milijuna kuna, što predstavlja sedam posto od ukupne vrijednosti ulaganja koje iznosi 226 milijuna kuna. Rok za dostavu spomenutih dozvola i garancije je tri godine, a prema odluci o davanju koncesije, tvrtka je dužna u roku od pet godina dovršiti izgradnju objekata i predati davatelju koncesije uporabnu dozvolu.

Ovom odlukom Puli se događa renesansa, to će biti zamah i početak novog razdoblja za taj grad, komentirao je ministar turizma Veljko Ostojić ovu odluku Vlade RH.

Podsjećamo, javni poziv za davanje koncesije objavljen je u rujnu prošle godine, dok su u siječnju ove godine javno otvorene ponude za lokaciju Sveta Katarina – Monumenti. Od pristigle dvije ponude, samo je ponuda tvrtke Kermas Vod Četiri d.o.o. bila potpuna. Na spomenutoj lokaciji predviđena je izgradnja dviju luka, ukupnih kapaciteta 550 vezova u moru i 1200 suhih vezova s pripadajućim sadržajem, zatim hotel visoke kategorije kapaciteta 200 ležajeva, gastronomski centar s ostalim sadržajima.

Nakon isteka roka od 50 godina, koncesionar će vratiti nekretnine zemljišnoknjižnim vlasnicima, zajedno s izgrađenim objektima i infrastrukturom, bez obveze vlasnika zemljišta da za to plaćaju naknadu.


 

Kalendar najava

Aktualno