Hrvatski


 


 Sprječavanje sukoba interesa

Objava sukladno članku 13. st. 9. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) Ministarstvo turizma ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podisporučitelja/podizvoditelja odabranom ponuditelju):

  • BARBARIGA NOVA d.o.o, Vodnjan, Barbariga, Ulica Marana 1/A
  • BARBARIGA TURIST d.o.o., Vodnjan, Barbariga, Trg Stara korta 3

Kalendar najava

Aktualno