HrvatskiSavjetovanje sa zainteresiranom javnošću/e-konzultacije

 
  • 8. 6. 2017. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA  IZ SKUPINE OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ; otvoreno do 26. 6. 2017 na: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5542

  • 8. 6. 2017. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU; otvoreno do 26. 6. 2017 na: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5549

  • 8. 6. 2017. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU; otvoreno do 26. 6. 2017 na: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5545

  • 29. 5. 2017. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice Općine, Grada, Županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice; otvoreno do 29. 6. 2017. na:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5466

  • 25. 5. 2017. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu; otvoreno do 26. 6. 2017. na: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5446
 

*************************

Portal e-Savjetovanja predstavlja zajednički internetski sustav za savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja novih zakona, drugih propisa i akata te je ujedno i mjesto za informiranje o procesima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Ako želite sudjelovati u savjetovanjima, dati komentare, prijedloge i primjedbe na predložene propise, potrebno je kreirati korisnički račun (link na upute). 

Plan savjetodavnih aktivnosti Ministarstva turizma 2016.

  • Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09)
  • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13); Izmjene i dopune (NN 85/15)
  • Poslovnik o dopunama Poslovnika Vlade Republike Hrvatske (NN 121/12)

Koordinator za savjetovanje u Ministarstvu turizma: Bosiljko Domazet, mag.ed. tel. 01/ 6169 009 ; bosiljko.domazet@mint.hr

Kalendar najava