Hrvatski


 Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću/e-konzultacije

  • 4. 10. 2016. - Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema savjetovanja je: Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o članarinama u turističkim zajednicama, s konačnim prijedlogom zakona . Savjetovanje je otvoreno do 4. 11. 2016. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4093
  • 28. 9. 2016. - Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema savjetovanja je: Nacrt ključnih elemenata ESF poziva na dostavu projektnih prijedloga  „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“. Savjetovanje je otvoreno do 12. 10. 2016. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4078

 

Plan savjetodavnih aktivnosti 2016.

Portal e-Savjetovanja predstavlja zajednički internetski sustav za savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja novih zakona, drugih propisa i akata te je ujedno i mjesto za informiranje o procesima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Ako želite sudjelovati u savjetovanjima, dati komentare, prijedloge i primjedbe na predložene propise, potrebno je kreirati korisnički račun (link na upute). 

 

*************************

  • Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09)
  • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13); Izmjene i dopune (NN 85/15)
  • Poslovnik o dopunama Poslovnika Vlade Republike Hrvatske (NN 121/12)

Koordinator za savjetovanje u Ministarstvu turizma: Bosiljko Domazet, mag.ed. tel. 01/ 6169 009 ; bosiljko.domazet@mint.hr

Kalendar najava

Aktualno