Hrvatski


 


 Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću/e-konzultacije

  • 16.  2. 2017. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice Općine, Grada, Županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice; otvoreno do 2. 3. 2017. na: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4739
  • 7.  2. 2017. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine u turističkim zajednicama; otvoreno do 22. 2. 2017. na: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=4672
  • 7.  2. 2017. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi; otvoreno do 22. 2. 2017. na: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=4675 
     

Portal e-Savjetovanja predstavlja zajednički internetski sustav za savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja novih zakona, drugih propisa i akata te je ujedno i mjesto za informiranje o procesima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Ako želite sudjelovati u savjetovanjima, dati komentare, prijedloge i primjedbe na predložene propise, potrebno je kreirati korisnički račun (link na upute). 

Plan savjetodavnih aktivnosti Ministarstva turizma 2016.

*************************

  • Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09)
  • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13); Izmjene i dopune (NN 85/15)
  • Poslovnik o dopunama Poslovnika Vlade Republike Hrvatske (NN 121/12)

Koordinator za savjetovanje u Ministarstvu turizma: Bosiljko Domazet, mag.ed. tel. 01/ 6169 009 ; bosiljko.domazet@mint.hr

Kalendar najava