HrvatskiSamostalni odjel za informiranje i održavanje mrežnih stranica

Samostalni odjel za informiranje i održavanje mrežnih stranica obavlja poslove vezane za planiranje, usmjeravanje, nadzor i provedbu strategije informiranja, poslove izvješćivanja javnost o stavovima i aktivnostima Ministarstva koristeći raspoloživa internetska komunikacijska sredstva i kanale javnog priopćavanja (društvene mreže), organizira online komuniciranje kroz objave na mrežnim stranicama Ministarstva te prati ostale medijske objave o resoru turizma, predlaže i priprema edukativne aktivnosti i organizira događanja, priprema tjedne i mjesečne preglede događanja, najave za njih, obavlja poslove promidžbenog i drugog prezentiranja aktivnosti Ministarstva; poslove uređivanja internetskih (web) stranica Ministarstva; poslove uređivanja i izdavanja publikacija Ministarstva i drugih informativnih sadržaja o aktivnostima Ministarstva, planira i koordinira pripremu i izdavanje informativnih materijala (publikacije, periodika, tiskani promotivni materijali i sl.) i drugih tekstova; poslove suradnje s online timom Službe za odnose s javnošću u Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske, osobama ili službama koje obavljaju istu ili sličnu djelatnost u Vladinim i nevladinim organizacijama; poslove organizacije odgovora na pitanja građana i vođenja baze podataka o interesu javnosti za rad Ministarstva; poslove savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata i provedbu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, te surađuje s Uredom za udruge i Savjetom za razvoj civilnog društva, koji u okviru svojih nadležnosti prate njegovu primjenu; osigurava pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Ministarstvo, rješava pitanja prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, poslove izdavačkih projekata Ministarstva, kao i promocijskih aktivnosti hrvatskog turizma, koordinira pripremu i izradu dizajna i prijeloma tekstova za tisak, izrađuje i nabavlja fotografije i ostale materijale za objavu i surađuje s vanjskim suradnicima; obavlja druge poslove usmjerene na promidžbu rada pojedinih ustrojstvenih jedinica i Ministarstva u cjelini.

 

Kalendar najava

Aktualno