Hrvatski  \\  Javni pozivi  \\  MINT

MINT

2015.

2. 6. 2015. - JAVNI POZIV za iskaz interesa malih i srednjih poduzetnika za ulaganja u razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda i/ili poboljšanje postojećih, koji doprinose razvoju turističkih destinacija (kampovi koji će nakon završetka imati kategoriju 4 i 5 zvjezdica kao i dodatne sadržaje; marine koje će nakon završetka imati kategoriju 4 i 5 sidara kao i dodatne sadržaje; tematski parkovi) - otvoren do 30. 6. 2015. (ispunjeni obrazac/iskaz interesa slati na eufondovi@mint.hr)

 

Obavijesti: 

______________________

7. 4. 2015. STRUKOVNE UDRUGE - Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2015. - otvoren do 7. 5. 2015. - dodatne informacije isključivo na adresu elektroničke pošte udruge@mint.hr

______________________

 
23. 2. 2015. KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - Javni poziv za kandidiranje projekata - Zahtjevi se primaju do 30. 3. 2015. godine. 
  • JAVNI POZIV /.docx ; /.pdf
  • PROGRAM /.docx ; /.pdf
  • Napomena: RSM obrazac je postao JOPPD obrazac - Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja. Zbog smanjenja dokumentacije uvažavamo dostavu navedenih obrazaca za dva mjeseca - srpanj i prosinac 2014. godine i to samo zbirne podatke (prve 2 stranice „A“), ne detalje po zaposlenicima.
  • Upute za ispunjavanje obrasca prijave /.pdf
  • Obrazac prijave KTG/15 /.pdf (Pozor: Spremite PDF obrazac na svoje računalo te ga otvorite /Acrobat Reader XI./ - potom možete popunjavati podatke)
  • Obrazac proračuna /.xlsx
  • Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti /.docx
  • Izvješće o namjenskom utrošku sredstava državne potpore /.docx
  • Konačno izvješće o završetku cjelokupnog prijavljenog projekta i izjava o stavljanju projekta u funkciju turizma /.docx

Dodatne informacije o programu i mjerama isključivo elektroničkom poštom, ovisno o mjeri: 

______________________

ARHIVA
______________________

 

Kalendar najava

Aktualno