HrvatskiHrvatska turistička zajednica
 
   \\  Potpore i krediti  \\  MINT

MINT

2015.

Obavijesti: 

______________________

7. 4. 2015. STRUKOVNE UDRUGE - Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2015. - otvoren do 7. 5. 2015. - dodatne informacije isključivo na adresu elektroničke pošte udruge@mint.hr

 • JAVNI POZIV /.docx ; /.pdf
 • Odluka o provedbi javnog natječaja /.pdf
 • Upute za prijavitelje /.docx ; /.pdf
 • Obrazac opisa programa ili projekta /.docx
 • Obrazac proračuna /.xlsx
 • Šifre aktivnosti - korisnici /.xlsx
 • Obrazac izjave o partnerstvu /.docx
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja /.docx
 • Obrazac životopisa /.docx
 • Obrazac ugovora /.docx
 • Obrazac financijskog izvještaja /.xlsx
 • Obrazac opisnog izvještaja /.docx
 • Obrazac o stavkama nastalih troškova /.docx
 • Obrazac s opisom svih odstupanja u izvorima financiranja /.docx
 • Strategija razvoja turizma RH do 2020.

______________________

 
23. 2. 2015. KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - Javni poziv za kandidiranje projekata - Zahtjevi se primaju do 30. 3. 2015. godine. 
 • JAVNI POZIV /.docx ; /.pdf
 • PROGRAM /.docx ; /.pdf
 • Napomena: RSM obrazac je postao JOPPD obrazac - Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja. Zbog smanjenja dokumentacije uvažavamo dostavu navedenih obrazaca za dva mjeseca - srpanj i prosinac 2014. godine i to samo zbirne podatke (prve 2 stranice „A“), ne detalje po zaposlenicima.
 • Upute za ispunjavanje obrasca prijave /.pdf
 • Obrazac prijave KTG/15 /.pdf (Pozor: Spremite PDF obrazac na svoje računalo te ga otvorite /Acrobat Reader XI./ - potom možete popunjavati podatke)
 • Obrazac proračuna /.xlsx
 • Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti /.docx
 • Izvješće o namjenskom utrošku sredstava državne potpore /.docx
 • Konačno izvješće o završetku cjelokupnog prijavljenog projekta i izjava o stavljanju projekta u funkciju turizma /.docx

Dodatne informacije o programu i mjerama isključivo elektroničkom poštom, ovisno o mjeri: 

______________________

ARHIVA
______________________

 

Kalendar najava