HrvatskiHrvatska turistička zajednica
   \\  O nama

O nama


MINISTARSTVO TURIZMA, PRISAVLJE 14, 10000 ZAGREB

Ministarstvo turizma obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:

 • turističku politiku Republike Hrvatske, strategiju razvitka hrvatskog turizma;
 • razvoj i investicije u turizmu;
 • razvitak kongresnoga, seoskoga, lovnoga, zdravstvenoga, omladinskoga i drugih selektivnih oblika turizma;
 • unapređivanje i razvoj malog poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu;
 • sanacijske programe u svezi s restrukturiranjem hotelsko-ugostiteljskih tvrtki, praćenje i sudjelovanje u procesu privatizacije;
 • turističku informatiku, promicanje hrvatskog turizma u inozemstvu;
 • sustav turističkih zajednica;
 • turističku i ugostiteljsku statistiku;
 • stanje i pojave na području turističkih i ugostiteljskih usluga;
 • međunarodnu suradnju u svezi s turizmom;
 • djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj ponude i pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga i poslovanje turističkih i ugostiteljskih gospodarskih subjekata;
 • uvjete obavljanja turističke i ugostiteljske djelatnosti, praćenje i analiziranje kvalitete turističke ponude, turističkih i ugostiteljskih usluga, uvođenje međunarodnih standarda kvalitete ponude smještaja i usluga;
 • kategorizaciju turističkih i ugostiteljskih objekata; unapređivanje turističke i ugostiteljske djelatnosti.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11). Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (NN 21/12).

Kalendar najava