Hrvatski  \\  O nama  \\  Oleg Valjalo

Oleg Valjalo

 • rođen 19. studenoga 1970

Obrazovanje

 • 1995. diplomirao na Fakultetu za turizam i vanjsku trovinu u Dubrovniku i stekao titulu diplomiranog ekonomista
 • Osnovna i srednja škola završena u Dubrovniku

Ostalo

 • 10/2008 EBRD tečaj “Managing your business,managing yourself for achieving better results”
 • 12/2004 Pro*Bank seminar - risk and earning oriented total-bank management
 • Travanj 2003. HalPet Business Communication Education Center– seminari “Meeting skills” and “Negotiation Skills”
 • Rujan - prosinac 2000. – “The Professional Development in Service Management” seminar na ACMT  in Dubrovnik
 • Ožujak – travanj 1998. - FOIP  - “Preparing and Grading of the Investment Projects”
 • Vijećnik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika od 2010.
 • Predsjednik Nadzornog odbora društva UTD Ragusa d.d.

Profesionalna karijera

 • 2007.-01.12.2011. Član Uprave, Direktor hotelskih operacija i Direktor financija i kontrolinga, Jadranski luksuzni hoteli d.o.o., Masarykov put 12, 20000 Dubrovnik
 • 2005.-2007. Direktor financija i kontrolinga, zamjenik direktora hotela, Hotel Dubrovnik Palace d.o.o., Masarykov put 12, 20000 Dubrovnik
 • 2000.-2005. Financijski svjetnik u poslovanju sa pravnim osobama, Hypo Alpe-Adria-Banka d.d., Podružnica Dubrovnik
 • 2000.-2005. Radio u odjelu poslovanja s pravnim osobama, odjelu računovodstva, deviznom odjelu i odjelu poslavanja s građanstvom. U periodu od 2000. do 2001. bio zadužen za projekte financiranja malog i srednjeg poduzetništva u suradnji sa Županijom i državom, Dubrovacka banka d.d.

Strani jezici

 • engleski

Hobiji

 • plivanje
 • košarka

Kalendar najava

Aktualno