Hrvatski



Izvrsna kakvoća mora na plažama hrvatskog Jadrana

ZAGREB, 24.5.2011.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva objavilo je rezultate prvog ovogodišnjeg mjerenja kakvoće mora od 16. do 20. svibnja na 523 plaže hrvatskog Jadrana, od kojih je na 515 more izvrsne kakvoće (98,5 posto), na pet dobre (jedan posto), na tri zadovoljavajuće (0,6 posto) te ni na jednoj more nije nezadovoljavajuće kakvoće, priopćilo je danas Ministarstvo.

Na plažama u Splitsko-dalmatinskoj (87 plaža), Zadarskoj (17) i Ličko-senjskoj županiji (46) sva su ispitana mora izvrsne kakvoće. Na 128 plaža u Primorsko-goranskoj županiji more je izvrsne kakvoće (98,5 posto), a na dvjema dobre (1,5 posto). Na 156 plaža u Istarskoj županiji more je izvrsne kakvoće (98,1 posto), a na tri dobre (1,9 posto). Na 81 plaži u Dubrovačko-neretvanskoj županiji more je izvrsne kakvoće (96,4 posto), a na tri zadovoljavajuće (3,6 posto). Kakvoća mora u Šibensko-kninskoj županiji je ispitana, ali podatci još nisu službeno obrađeni.

Ministarstvo navodi kako će se ispitivanje kakvoće mora za kupanje u sezoni 2011. provoditi po programu ispitivanja na 914 točaka uzduž čitava obalnog pojasa u svih sedam primorskih županija, deset puta u tijeku sezone svakih 15 dana do kraja rujna.
„Budući da se ispitivanje provodi po uredbi o kakvoći mora za kupanje, koja je u potpunosti usklađena s direktivom o upravljanju kakvoćom vode za kupanje 2006./7/EZ-a te da je metodologija uzorkovanja i obrade podataka ujednačena na području cijele Europske unije i Sredozemlja, odnosno da se ispituju isti parametri i provode ujednačene mjere upravljanja, rezultati kakvoće mora su usporedivi i mogu se vidjeti na službenim stranicama Europske agencije za zaštitu okoliša (na pregledniku Eye on Earth)", navodi Ministarstvo.

Dodaje kako se podaci kakvoće mora za kupanje u Hrvatskoj mogu pratiti na dvojezičnom web pregledniku Ministarstva: www.mzopu.hr "Kakvoća mora", koji je u tri godine rada sve posjećeniji. Ove je godine preglednik osuvremenjen mogućnošću pretrage prema objektima na plaži, a dodane su i nove fotografije plaža, navodi Ministarstvo. (Hina)

Kalendar najava

Aktualno