HrvatskiSTRUČNI ISPIT

Obavijest za obveznike polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice

Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) uvedena je obveza polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice. Pravilnikom o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09) propisan je način polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice, ispitni program za stručni ispit i sastav Ispitne komisije.

Raspored polaganja ispita

ROK MJESTO DATUM VRIJEME
42.

Ministarstvo turizma
Zagreb, Prisavlje 14

25. 11. 2017.

10.00

lista kandidata:

 1. IVANA MODRUŠAN
 2. DARIA MESELDŽIĆ
 3. OZREN TOTIĆ
 4. DOMAGOJ MIŠE
 5. MATKO MAROHNIĆ
 6. JELENA JANKOVIĆ
 7. PETRA MILAN
 8. ANTONELA MARIĆ
 9. TOMISLAV ŠARIĆ
 10. ANA KRISTIĆ
 11. LUKA HALIĆ
 12. MIHAEL ANĐAL
 13. MARIJA LALIĆ
 14. ANDRIJANA ŠEPAC
 15. JOVANA POPOVIĆ
 16. ANA JAKŠIĆ
 17. IVANA KRAPINEC
 18. ANAMARIJA CRNKOVIĆ
 19. BERNARD MARŽIĆ
 20. MATIJA BAŽULIĆ
 21. BJELAJAC TEA
 22. LANA HUSNJAK
 23. IVANA MATUŠAN
 24. PETRA VRHOVSKI
 25. IVANA KELNER


Prijavu za polaganje stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (u nastavku teksta: ispit), kandidat je dužan podnijeti najkasnije dva tjedna prije roka polaganja. Zahtjev za podnošenje prijave za polaganje ispita podnosi se na: Ministarstvo turizma - Uprava za sustav turističkih zajednica i upravljanje turističkom destinacijom, Prisavlje 14, 10000 ZAGREB

Uz obrazac prijave prilažu se sljedeći dokazi u preslikama: dokaz o plaćenim troškovima ispita; ugovor o radu ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa; svjedodžba ili diploma o završenom školovanju; radna knjižica; dokaz o promjeni osobnog imena, ako je ono mijenjano u odnosu na predočene isprave.

Napomena: Kandidati koji ponovno polažu ispit nisu obvezni dostaviti gore navedenu dokumentaciju, osim dokaza o plaćenim troškovima ispita.
Tajnik ispitne komisije razmatra zahtjev za podnošenje prijave, te ovjerava vjerodostojnost dokaza priloženih uz prijavu. Ministarstvo turizma po primitku prijave, a na temelju dokaza priloženih uz prijavu utvrđuje da li kandidat ispunjava uvjete za polaganje ispita, te ukoliko ispunjava uvjete, na web stranicama ističe obavijest o roku (datum, mjesto, vrijeme) na kojem kandidat može pristupiti polaganju ispita.

Turistička zajednica koja upućuje kandidata na polaganje ispita uplaćuje iznos od 1100,00 kn na IBAN broj: HR1210010051863000160; model 65; poziv na broj: 7005-230-43214-OIB TZ-a; svrha: stručni ispit, naziv turističke zajednice koja uplaćuje sredstva, ime i prezime kandidata.

Obrazac prijave za polaganje ispita: TZ ISPIT /.docx ili TZ ISPIT /.pdf

KONTAKT: strucni.ispit@mint.hr ; telefon: 01 61 69 288

Kalendar najava

Aktualno