Hrvatski

Hrvatska turistička zajednica
 


 

STRUČNI ISPIT

Obavijest za obveznike polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice

Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) uvedena je obveza polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice. Pravilnikom o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09) propisan je način polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice, ispitni program za stručni ispit i sastav Ispitne komisije.

Raspored polaganja ispita

ROK MJESTO DATUM VRIJEME
XXV.

Ministarstvo turizma
Zagreb, Prisavlje 14

5. 7. 2014. 10.00

lista kandidata:

 1. DANIJEL PETROVIĆ
 2. ANA-MARIA OCVIRK
 3. TOMISLAV BALIĆ
 4. MIRKO BANOVIĆ
 5. MIA KIRINČIĆ
 6. MARIJANA ERŠTE
 7. BEATA KOVAČ
 8. MISLAV PAVOŠEVIĆ
 9. JASMINA DOBOŠ
 10. ŽELJKA BAGARIĆ
 11. IVANA MRČELA
 12. IVANA PRANJIĆ
 13. ALEN MIRIĆ
 14. KREŠIMIR BENKOVIĆ
 15. IVANA IVANOV
 16. JASMIN MAHMUTOVIĆ
 17. MARIZA RADOVANIĆ
 18. KATJA VLADISLAVIĆ
 19. LADA TOMŠIĆ
 20. MARIANA DAMJANOVIĆ-ŠUNJIĆ
 21. ŽARKO CVITKOVIĆ
 22. DINA BLAŽEVIĆ
 23. DANIELA STIPČEVIĆ
 24. ROMAN FEKEŽA
 25. ANTONIO DEVČIĆ
 26. ANTE STIPIĆ
 27. IVANČICA HORVATIĆ

Prijavu za polaganje stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (u nastavku teksta: ispit), kandidat je dužan podnijeti najkasnije dva tjedna prije roka polaganja. Zahtjev za podnošenje prijave za polaganje ispita podnosi se na: Ministarstvo turizma - Uprava za sustav turističkih zajednica i upravljanje turističkom destinacijom, Prisavlje 14, 10000 ZAGREB

Uz obrazac prijave prilažu se sljedeći dokazi u preslikama: dokaz o plaćenim troškovima ispita; ugovor o radu ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa; svjedodžba ili diploma o završenom školovanju; radna knjižica; dokaz o promjeni osobnog imena, ako je ono mijenjano u odnosu na predočene isprave.

Napomena: Kandidati koji ponovno polažu ispit nisu obvezni dostaviti gore navedenu dokumentaciju, osim dokaza o plaćenim troškovima ispita.
Tajnik ispitne komisije razmatra zahtjev za podnošenje prijave, te ovjerava vjerodostojnost dokaza priloženih uz prijavu. Ministarstvo turizma po primitku prijave, a na temelju dokaza priloženih uz prijavu utvrđuje da li kandidat ispunjava uvjete za polaganje ispita, te ukoliko ispunjava uvjete, na web stranicama ističe obavijest o roku (datum, mjesto, vrijeme) na kojem kandidat može pristupiti polaganju ispita.

Turistička zajednica koja upućuje kandidata na polaganje ispita uplaćuje iznos od 1600,00 kn na IBAN broj: HR1210010051863000160; model 65; poziv na broj: 7005-230-43214-OIB TZ-a; svrha: stručni ispit, naziv turističke zajednice koja uplaćuje sredstva, ime i prezime kandidata.
Obrazac prijave za polaganje ispita: obrazac TZ ISPIT /.doc ili obrazac TZ ISPIT /.pdf
KONTAKT: strucni.ispit@mint.hr ; telefon: 01 61 69 288

Kalendar najava