HrvatskiSTRUČNI ISPIT

Obavijest za obveznike polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice

Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) uvedena je obveza polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice. Pravilnikom o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09) propisan je način polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice, ispitni program za stručni ispit i sastav Ispitne komisije.

Raspored polaganja ispita

ROK MJESTO DATUM VRIJEME
XLI

Ministarstvo turizma
Zagreb, Prisavlje 14

7. 10. 2017.

10.00

lista kandidata:

 1. GABRIELA SABO SELEŠI
 2. IVONA PANKAZ
 3. IVO DUBOKOVIĆ
 4. IVANA MODRUŠAN
 5. MAJA MASTNAK-CAR
 6. KATARINA GREGOV
 7. JASMINA IBRAKOVIĆ
 8. ANTE RADOS
 9. MORANA PAPIĆ
 10. MARIO KEVRIĆ
 11. GORDAN TOT
 12. NIKŠA ZORIČIĆ
 13. DARIA MESELDŽIĆ
 14. MARTINA KOFJAČ
 15. IVANA MOŽNIK
 16. DRAŽEN OSTRMAN
 17. MARTINA BELINA
 18. ADRIJANA VELJOVIĆ
 19. ANTE JURIŠIĆ
 20. OZREN TOTIĆ
 21. MATEJA GRBIĆ
 22. IVANA MARUŽIN
 23. TINA ŠALOV
 24. MATEA BURIĆ
 25. SANDI DRANDIĆ
 26. MARIJA FEHER
 27. MARIN RADOLOVIĆ
 28. ANDREA BAN


Prijavu za polaganje stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (u nastavku teksta: ispit), kandidat je dužan podnijeti najkasnije dva tjedna prije roka polaganja. Zahtjev za podnošenje prijave za polaganje ispita podnosi se na: Ministarstvo turizma - Uprava za sustav turističkih zajednica i upravljanje turističkom destinacijom, Prisavlje 14, 10000 ZAGREB

Uz obrazac prijave prilažu se sljedeći dokazi u preslikama: dokaz o plaćenim troškovima ispita; ugovor o radu ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa; svjedodžba ili diploma o završenom školovanju; radna knjižica; dokaz o promjeni osobnog imena, ako je ono mijenjano u odnosu na predočene isprave.

Napomena: Kandidati koji ponovno polažu ispit nisu obvezni dostaviti gore navedenu dokumentaciju, osim dokaza o plaćenim troškovima ispita.
Tajnik ispitne komisije razmatra zahtjev za podnošenje prijave, te ovjerava vjerodostojnost dokaza priloženih uz prijavu. Ministarstvo turizma po primitku prijave, a na temelju dokaza priloženih uz prijavu utvrđuje da li kandidat ispunjava uvjete za polaganje ispita, te ukoliko ispunjava uvjete, na web stranicama ističe obavijest o roku (datum, mjesto, vrijeme) na kojem kandidat može pristupiti polaganju ispita.

Turistička zajednica koja upućuje kandidata na polaganje ispita uplaćuje iznos od 1100,00 kn na IBAN broj: HR1210010051863000160; model 65; poziv na broj: 7005-230-43214-OIB TZ-a; svrha: stručni ispit, naziv turističke zajednice koja uplaćuje sredstva, ime i prezime kandidata.

Obrazac prijave za polaganje ispita: TZ ISPIT /.docx ili TZ ISPIT /.pdf

KONTAKT: strucni.ispit@mint.hr ; telefon: 01 61 69 288

Kalendar najava