Hrvatski

Hrvatska turistička zajednica


 STRUČNI ISPIT

Obavijest za obveznike polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice

Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) uvedena je obveza polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice. Pravilnikom o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09) propisan je način polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice, ispitni program za stručni ispit i sastav Ispitne komisije.

Raspored polaganja ispita

ROK MJESTO DATUM VRIJEME
XXXI.

Ministarstvo turizma
Zagreb, Prisavlje 14

28. 11. 2015.

10.00

lista kandidata:

 1. ŠIME PERKOVIĆ
 2. ANĐELKA VIDOVIĆ
 3. KRISTIJAN NEMET
 4. MATKO BURIĆ
 5. MAJA MOSKATELO
 6. ANA ZORICA (BALAJIĆ)
 7. MAJA FRANETOVIĆ
 8. MIRA ŠPEHAR
 9. ĐURĐA VRLJEVIĆ ŠARIĆ
 10. JANA ŠTIMAC
 11. SLAVEN ZVONO
 12. JASNA VANIČEK-FILA
 13. NIVES JELIČIĆ
 14. JADRAN PANZA
 15. KATARINA SRDIĆ
 16. BRANKA BUTKOVIĆ ŠOJAT
 17. RENATA LAKOTIĆ
 18. ĐURĐA MUŠAN
 19. MARIO JANTOLEK
 20. VIŠNJA MIČEVIĆ
 21. MATEJA JANEČIĆ
 22. MIHAELA KADIJA
 23. MILIJANA DIŽEP MARGETIĆ
 24. KRISTINA KETTE
 25. KATARINA LEŠIĆ
 26. MARKO ĆORIĆ
 27. IVANA CURIĆ ČABRAJA

Prijavu za polaganje stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (u nastavku teksta: ispit), kandidat je dužan podnijeti najkasnije dva tjedna prije roka polaganja. Zahtjev za podnošenje prijave za polaganje ispita podnosi se na: Ministarstvo turizma - Uprava za sustav turističkih zajednica i upravljanje turističkom destinacijom, Prisavlje 14, 10000 ZAGREB

Uz obrazac prijave prilažu se sljedeći dokazi u preslikama: dokaz o plaćenim troškovima ispita; ugovor o radu ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa; svjedodžba ili diploma o završenom školovanju; radna knjižica; dokaz o promjeni osobnog imena, ako je ono mijenjano u odnosu na predočene isprave.

Napomena: Kandidati koji ponovno polažu ispit nisu obvezni dostaviti gore navedenu dokumentaciju, osim dokaza o plaćenim troškovima ispita.
Tajnik ispitne komisije razmatra zahtjev za podnošenje prijave, te ovjerava vjerodostojnost dokaza priloženih uz prijavu. Ministarstvo turizma po primitku prijave, a na temelju dokaza priloženih uz prijavu utvrđuje da li kandidat ispunjava uvjete za polaganje ispita, te ukoliko ispunjava uvjete, na web stranicama ističe obavijest o roku (datum, mjesto, vrijeme) na kojem kandidat može pristupiti polaganju ispita.

Turistička zajednica koja upućuje kandidata na polaganje ispita uplaćuje iznos od 1100,00 kn na IBAN broj: HR1210010051863000160; model 65; poziv na broj: 7005-230-43214-OIB TZ-a; svrha: stručni ispit, naziv turističke zajednice koja uplaćuje sredstva, ime i prezime kandidata.
Obrazac prijave za polaganje ispita: obrazac TZ ISPIT /.doc ili obrazac TZ ISPIT /.pdf
KONTAKT: strucni.ispit@mint.hr ; telefon: 01 61 69 288

Kalendar najava