HrvatskiSTRUČNI ISPIT

Obavijest za obveznike polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice

Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) uvedena je obveza polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice. Pravilnikom o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09) propisan je način polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice, ispitni program za stručni ispit i sastav Ispitne komisije.

Raspored polaganja ispita

ROK MJESTO DATUM VRIJEME
XL

Ministarstvo turizma
Zagreb, Prisavlje 14

10. 6. 2017.

10.00

lista kandidata:

 1. ANA MARKOVIĆ
 2. JOSIPA BLAŽEVIĆ
 3. IVONA PANKAZ
 4. ROMINA SINOSICH
 5. SANJA KRKA VUKO
 6. DAVOR ANDRIJAŠEVIĆ
 7. SANJA SAVI
 8. MARTINA PALADINA
 9. SANJA VLAIĆ
 10. MARINA LOVRIĆ
 11. IVANA MODRUŠAN
 12. VESNA KLEMENIĆ
 13. MAJA MASTNAK-CAR
 14. NINA MATAKOVIĆ
 15. LOVRO KRANJEC
 16. NINA ŠKUNCA
 17. MATEJA ŠOUFEK
 18. KATARINA GREGOV
 19. JOSIPA NEKIĆ
 20. MARINA GABIN
 21. JASMINA IBRAKOVIĆ
 22. LUCIJA STRUČIĆ
 23. ANAMARIJA ŠULIČEK
 24. ANTE RADOS
 25. MORANA PAPIĆ
 26. ZORANA ŠLJUKA
 27. MILA NEŽIĆ


Prijavu za polaganje stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (u nastavku teksta: ispit), kandidat je dužan podnijeti najkasnije dva tjedna prije roka polaganja. Zahtjev za podnošenje prijave za polaganje ispita podnosi se na: Ministarstvo turizma - Uprava za sustav turističkih zajednica i upravljanje turističkom destinacijom, Prisavlje 14, 10000 ZAGREB

Uz obrazac prijave prilažu se sljedeći dokazi u preslikama: dokaz o plaćenim troškovima ispita; ugovor o radu ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa; svjedodžba ili diploma o završenom školovanju; radna knjižica; dokaz o promjeni osobnog imena, ako je ono mijenjano u odnosu na predočene isprave.

Napomena: Kandidati koji ponovno polažu ispit nisu obvezni dostaviti gore navedenu dokumentaciju, osim dokaza o plaćenim troškovima ispita.
Tajnik ispitne komisije razmatra zahtjev za podnošenje prijave, te ovjerava vjerodostojnost dokaza priloženih uz prijavu. Ministarstvo turizma po primitku prijave, a na temelju dokaza priloženih uz prijavu utvrđuje da li kandidat ispunjava uvjete za polaganje ispita, te ukoliko ispunjava uvjete, na web stranicama ističe obavijest o roku (datum, mjesto, vrijeme) na kojem kandidat može pristupiti polaganju ispita.

Turistička zajednica koja upućuje kandidata na polaganje ispita uplaćuje iznos od 1100,00 kn na IBAN broj: HR1210010051863000160; model 65; poziv na broj: 7005-230-43214-OIB TZ-a; svrha: stručni ispit, naziv turističke zajednice koja uplaćuje sredstva, ime i prezime kandidata.

Obrazac prijave za polaganje ispita: TZ ISPIT /.docx ili TZ ISPIT /.pdf

KONTAKT: strucni.ispit@mint.hr ; telefon: 01 61 69 288

Kalendar najava

Aktualno

www.evisitor.hr