HrvatskiSTRUČNI ISPIT

Obavijest za obveznike polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice

Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) uvedena je obveza polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice. Pravilnikom o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09) propisan je način polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice, ispitni program za stručni ispit i sastav Ispitne komisije.

Raspored polaganja ispita

ROK MJESTO DATUM VRIJEME
XXVIX.

Ministarstvo turizma
Zagreb, Prisavlje 14

30. 5. 2015.

9.00

lista kandidata:

 1. MATEA MEDVIDOVIĆ
 2. ŽELJANA ŠIKIĆ
 3. TINA SLAMAR
 4. MARIJA RIBARIĆ
 5. ADELA MARKOVIĆ
 6. ANA VUGRIN
 7. ŠIME PERKOVIĆ
 8. KAROLINA HOSTIĆ
 9. PETRA BARTULOVIĆ
 10. IVANA MATOŠEVIĆ
 11. DIANA HREŠČAK 
 12. ANGELINA TOMIČIĆ 
 13. JURE JAVORAN
 14. IVANA MIHOVILOVIĆ 
 15. ANĐELKA VIDOVIĆ
 16. MILIJANA BOROJEVIĆ
 17. IVANA JELINČIĆ
 18. ALIDA LEŠNJAKOVIĆ
 19. NIKO SKRIVANELI
 20. HELGA VUČERINOVIĆ
 21. PAULA KASUMOVIĆ MICALIZZI
 22. JASMINA PEJNOVIĆ ŠEPIĆ
 23. GROZDANA TUŠEK
 24. ANITA TABULA
 25. LUCIJA PERICA
 26. MATKO BURIĆ
 27. ZDRAVKA ŠVENDA
 28. SANJA PALČIĆ

Prijavu za polaganje stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (u nastavku teksta: ispit), kandidat je dužan podnijeti najkasnije dva tjedna prije roka polaganja. Zahtjev za podnošenje prijave za polaganje ispita podnosi se na: Ministarstvo turizma - Uprava za sustav turističkih zajednica i upravljanje turističkom destinacijom, Prisavlje 14, 10000 ZAGREB

Uz obrazac prijave prilažu se sljedeći dokazi u preslikama: dokaz o plaćenim troškovima ispita; ugovor o radu ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa; svjedodžba ili diploma o završenom školovanju; radna knjižica; dokaz o promjeni osobnog imena, ako je ono mijenjano u odnosu na predočene isprave.

Napomena: Kandidati koji ponovno polažu ispit nisu obvezni dostaviti gore navedenu dokumentaciju, osim dokaza o plaćenim troškovima ispita.
Tajnik ispitne komisije razmatra zahtjev za podnošenje prijave, te ovjerava vjerodostojnost dokaza priloženih uz prijavu. Ministarstvo turizma po primitku prijave, a na temelju dokaza priloženih uz prijavu utvrđuje da li kandidat ispunjava uvjete za polaganje ispita, te ukoliko ispunjava uvjete, na web stranicama ističe obavijest o roku (datum, mjesto, vrijeme) na kojem kandidat može pristupiti polaganju ispita.

Turistička zajednica koja upućuje kandidata na polaganje ispita uplaćuje iznos od 1100,00 kn na IBAN broj: HR1210010051863000160; model 65; poziv na broj: 7005-230-43214-OIB TZ-a; svrha: stručni ispit, naziv turističke zajednice koja uplaćuje sredstva, ime i prezime kandidata.
Obrazac prijave za polaganje ispita: obrazac TZ ISPIT /.doc ili obrazac TZ ISPIT /.pdf
KONTAKT: strucni.ispit@mint.hr ; telefon: 01 61 69 288

Kalendar najava