HrvatskiKatalog informacija

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Ministarstvo turizma uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 172/03); (NN 144/10); (NN 77/11). Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 38/11).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Ministarstvu. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
  • na adresu Ministarstva turizma, Prisavlje 14, 10000 Zagreb
  • na fax broj: 01/ 6169 227
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: bosiljko.domazet@mint.hr
  • donijeti osobno u pisarnicu Ministarstva turizma, radnim danom od 8:30 do 13:30 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.
Službenik za informiranje: Bosiljko Domazet, tel. 01/ 6169 009
 

 

Kalendar najava

Aktualno