HrvatskiEtički kodeks

Povjerenik za etiku Ministarstva turizma:
Sanja Bareza, načelnica Sektora za konkurentnost ljudskih potencijala u turizmu kroz EU fondove
Tel. 01/ 61 69 356 ; Fax. 01/61 69 379
e-mail: sanja.bareza@mint.hr

ETIČKI KODEKS DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (NN 40/11); Izmjena (NN 13/12)

 

Arhiva >

Kalendar najava

Aktualno