Hrvatski  \\  O projektu

O projektu

Naziv korisnika:
Ministarstvo turizma

Naziv projekta:
MINT – Tehnička pomoć OPULJP, faza I

Kratki opis projekta:
Projektom će se osigurati učinkovito izvršavanje aktivnosti Ministarstva turizma koje djeluje kao Posredničko tijelo razine 1 u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Europskog socijalnog fonda. Kroz projekt će se financirati troškovi u vezi s radom Ministarstva turizma kao tijela sustava upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“. Financirat će se troškovi kojima se sufinanciraju rashodi za zaposlene, materijalni troškovi, troškovi edukacija i rashodi potrebni za učinkovitu provedbu aktivnosti Posredničkog tijela razine 1 s ciljem osiguravanja i jačanja administrativne sposobnosti Ministarstva turizma.

Ciljevi i očekivani rezultati:
Jačanjem kapaciteta zaposlenika Sustava za upravljanje i kontrolu, sufinanciranjem njihovih plaća, kao i financiranjem ostalih troškova neophodnih za rad Ministarstva turizma kao Posredničkog tijela razine 1, omogućen je učinkovit rad Ministarstva turizma što doprinosi djelotvornim sudjelovanjem u provedbi Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ u sklopu Europskog socijalnog fonda, kao i većoj apsorpciji sredstava Europske unije na području Republike Hrvatske.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:
8.866.880,00 kuna, od kojeg se 7.536.848,00 kuna financira sredstvima Europskog socijalnog fonda. 

Razdoblje provedbe projekta:
01.03.2015. godine - 31. 12. 2018. godine

Kontakt osoba: Ozren Pavlović Bolf

EUobrazovanje@mint.hr

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr
 

Kalendar najava

Aktualno