HrvatskiJavni natječaj za izbor i imenovanje direktora/ica predstavništava Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu

ZAGREB, 16.8.2017.

Hrvatska turistička zajednica objavila je danas javne natječaje za sva predstavništva u kojima istječu ugovori o radu rukovodećih osoba. Naime, ugovori o radu istječu u rujnu 2017. godine direktorima predstavništva u Italiji, Francuskoj, Poljskoj, Beneluxu, Njemačkoj – direktor predstavništva i voditelj ispostave, Rusiji i SAD-u. Tu su i natječaji za predstavništva u Mađarskoj i Slovačkoj, gdje uredima rukovode voditelji ureda, bez statusa direktora ili direktorice imenovanih od strane Turističkog vijeća HTZ-a.

Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice je za potrebe provedbe natječaja, na svojoj 17. sjednici, imenovalo Povjerenstvo za evaluaciju kandidatura pristiglih u okviru natječajne procedure za izbor i imenovanje direktora/ica predstavništava te voditelja/ice ispostave HTZ-a u inozemstvu. Predsjednica Povjerenstva je Barbara Mesić, glavna savjetnica ministra turizma, a članovi iz redova Turističkog vijeća su Boris Žgomba, Tomislav Fain i Marcel Medak te profesor Dragan Magaš kao vanjski suradnik. Povjerenstvo će po isteku roka za prijavu na natječaj evaluirati pristigle prijave te provesti intervjue s odabranim kandidatima, a o čemu će obavijestiti Turističko vijeće kojemu će i uputiti svoj prijedlog imenovanja.

„Promocija Hrvatske u inozemstvu jedna je od osnovnih zadaća inozemnih predstavništava, a s obzirom na sve bržu promjenu trendova ponude i potražnje, pristup tržištima i koncept promocije potrebno je ažurnije i brže prilagođavanje novim izazovima. Naš cilj je predstavništava u svijetu reformirati na način da budu efikasnija, proaktivnija te u konačnici konkurentnija što je preduvjet nastavka rasta hrvatskog turizma“, komentirao je ministar turizma Gari Cappelli.

„Ono što želimo, a iskustva s terena to samo potvrđuju, specifična je turistička promocija Hrvatske prilagođena svakoj pojedinoj zemlji stoga smo kao uvjet nadodali da kandidat poznaje turističko tržište za koje je predstavništvo ili ispostava nadležno. Nužni su nam ambiciozni i dokazani profesionalci s iskustvom u području turizma ili marketinga. Nude se izazovne destinacije i vjerujem da će biti dosta zainteresiranih stručnih ljudi koji će se javiti na natječaj“, nadodao je ministar.

Direktor Hrvatske turističke zajednice, Kristjan Staničić, izjavio je kako očekuje da će se na natječaj javiti kvalitetni kandidati s inovativnim i zanimljivim prijedlozima programa rada, iz kojih će biti jasno vidljive njihove vizije aktivnosti predstavništva. U suradnji s direktorima predstavništva očekuje prije svega profesionalnost u radu i timski rad te izvrsno poznavanje tržišta na kojem će obnašati svoju funkciju. Mreža predstavništava izrazito je bitan faktor u promociji Hrvatske, jer osim što Glavni ured u suradnji i na prijedlog direktora predstavništava kreira marketinške, PR i druge aktivnosti, predstavništva su i naša poveznica s partnerima na tržištima. Direktor predstavništva treba zadovoljiti čitav niz uvjeta, a između ostalog biti izvrstan komunikator te svojevrsni business intelligence operativac koji će pratiti situaciju na tržištu, naš status na njemu te aktivnosti konkurencije.

Osim uvjeta propisanih Zakonom o radu i Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice, zainteresirani kandidati moraju ispunjavati i uvjete propisane samim natječajem. Kandidati tako moraju: imati završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij, imati najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma i/ili marketinga, aktivno poznavati jedan i poznavati jedan svjetski jezik ili jezik zemlje u kojoj obnaša dužnost direktora, imati najmanje jednu pismenu preporuku prijašnjih poslodavaca, poznavati turističko tržište za koje je predstavništvo ili ispostava nadležna, imati položen stručni ispit za rad u turističkom uredu te ukoliko ga nemaju u roku od jedne godine od dana stupanja na rad isti trebaju položiti, poznavati rad na osobnom računalu te izraditi prijedlog svog programa rada predstavništva odnosno ispostave za narednu kalendarsku godinu.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti i obveznu dokumentaciju koju čine životopis, preslika osobne iskaznice ili putovnice, dokaz o stručnoj spremi, traženom radnom iskustvu te, prema mogućnostima, o poznavanju stranih jezika i poznavanju rada na računalu, uvjerenje o kaznenom postupku, prijedlog programa rada predstavništva/ispostave za sljedeću kalendarsku godinu te preporuku prijašnjih poslodavaca sa svim traženim podacima.

Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta te životopis kandidata dostavljaju se najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja, 16. 8. 2017. godine u Narodnim novinama, isključivo na adresu elektroničke pošte: javni.natjecaj@htz.hr

Neće se razmatrati prijave koje su nepotpune ili nerazumljive, kao i prijave koje se dostave izvan roka, ili na način različit od načina dostave propisanog ovim javnim natječajem.

Tekst javnog natječaja, sa svim informacijama, nalazi se na ovoj poveznici.

Kalendar najava

Aktualno