HrvatskiCOSME: Javni poziv „Europska inkubacijska mreža za kreativne inovacije“

ZAGREB, 21.7.2017.

Glavni cilj Javnog poziva (EUROPEAN INCUBATION NETWORKS FOR CCIs - TOURISM) je podrška razvoju jedne do dvije transnacionalne mreže poslovnih inkubatora i akceleratora s fokusom na pružanje poslovne podrške malim i srednjim poduzećima i start up-ovima u modnom i turističkom sektoru.

Od mreža se očekuje kreativnost, umjetnost i razvoj vještina te suradnja s kulturnom i kreativnom industrijom kao i korištenje najsuvremenijih tehnologija, znanosti i drugih relevantnih dionika.

Poziv je podijeljen na potporu projektima u području mode i potporu projektima u području turizma s naglaskom na inovacije usmjerene na kulturnu i kreativnu industriju kroz:

  • cjelokupni lanac vrijednosti ili neki od njegovih segmenata (smještaj, prodaja ulaznica, upravljanje putovanjem, iskustvo posjetitelja);
  • neke ili sve specifične sektore kao što su odmor, poslovna putovanja i kulturni turizam;
  • neka ili sva specifična tržišta (unutar EU-a i/ili ostali kontinenti).

Iz programa je moguće sufinancirati 75% prihvatljivih troškova odnosno maksimalno 1,6 milijuna eura za područje mode odnosno 1 milijun eura za projekt iz područja turizma.

Rok za predaju zahtjeva je 19. listopada 2017. do 17.00 sati.

Kalendar najava

Aktualno