HrvatskiTuristička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine

RIJEKA, 20.7.2017.

U Muzeju grada Rijeke održana je prezentacija provedbe projekta obnove broda Galeb i Palače Šećerane u bivšem kompleksu Benčić sredstvima EU fondova dobivenim kroz integrirani razvojni projekt Grada Rijeke „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine".

O provedbi projekta govorili su gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, voditelj projekta i pročelnik Odjela za kulturu Ivan Šarar, ravnatelj Muzeja grada Rijeke Ervin Dubrović i ravnateljica Direkcije za kulturnu baštinu Nikolina Radić Štivić.

U sklopu provedbe ovog projekta, Hrvatsko muzejsko vijeće odobrilo je muzejski postav koji će se nakon obnove Palače Šećerane i broda Galeb nalaziti u tim objektima. Palača Šećerane će postati sjedište Muzeja grada Rijeke u čijem će sastavu biti i brod Galeb.

Projekt „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“, čiji je nositelj Grad Rijeka, predstavlja integrirani razvojni projekt temeljen na revitalizaciji i zaštiti dvaju reprezentativnih spomenika industrijske baštine na području grada Rijeke – motornog broda Galeb i Palače Šećerane u sklopu bivšeg industrijskog bloka Rikard Benčić.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj s gotovo 69 milijuna kuna, a dio odobrenih sredstava utrošit će se na muzejski postav na brodu Galeb i u Palači Šećerane.

Kalendar najava

Aktualno