HrvatskiMinistar Cappelli potpisao ugovor o financiranju rada HGSS-a u 2017. godini

SKRAD, 10.4.2017.

Ministar turizma Gari Cappelli danas je službeno boravio u Primorsko-goranskoj županiji, odnosno općini Skrad gdje je s pročelnikom Hrvatske gorske službe spašavanja, Vinkom Prizmićem potpisao ugovore o sufinanciranju rada i aktivnosti HGSS-a tijekom 2017. godine.

Ukupna vrijednost ugovora, odnosno financijske potpore Ministarstva turizma ove godine iznosi 1,5 milijuna kuna. Jedan ugovor, vrijednosti milijun kuna odnosi se na unapređenje sigurnosti, zaštite i spašavanja turista na prostorima izvan gradova i javnih prometnica, a drugi vrijednosti 500 tisuća kuna na izradu natječajne dokumentacije za prijavu projekta razvoja pustolovnog turizma „Tour de CroAtive - razvoj aktivnog turizma u funkciji ostvarenja ciljeva Strategije Europa 2020.“ na strukturne fondove EU. Navedeni projekt usmjeren je na razvoj sigurnog i održivog aktivnog turizma u funkciji valorizacije prirodne i kulturne baštine i drugih ljudskih, prostornih i društveno-gospodarskih resursa Hrvatske na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj  i međunarodnoj razini, a provodi se u suradnji s partnerima iz privatnog, javnog i civilnog sektora iz Hrvatske, EU i susjednih zemalja.

„Hrvatska je sigurna turistička destinacija, a sigurnost je jedna od naših ključnih komparativnih prednosti. Prošle godine ostvareni su odlični turistički rezultati, a važan doprinos u tome imala je HGSS-a koja je naš vjeran partner već niz godina. Prema svim najava čeka nas odlična turistička 2017. godina tijekom koje, kao i svih godina do sada, želimo turistima osigurati siguran i kvalitetan boravak u našoj zemlji“, istaknuo je ministar Cappelli.

Pročelnik Prizmić zahvalio je Ministarstvu turizma na podršci u njihovom radu i projektima te ukratko predstavio projekt Tour de CroAtive, naglasivši pri tome važnost turizma na kontinentu koji će u budućnosti, prema njegovim riječima, biti motor razvoja. Posebnu pažnju pri tome imati će svakako pustolovni turizam koji HGSS i planira razvijati putem navedenog projekta.

Ministarstvo turizma financijski podržava rad HGSS-a od 2003. godine te je do danas ukupno dodijeljeno 13 milijuna kuna. Shvaćajući veliku važnost HGSS-a ne samo u intervencijama već i u prevenciji, informiranju te educiranju ljudi, HGSS-u se osim financijske pomoći pruža i logistička potpora u svim projektima i ciljevima.

Nakon potpisivanja, HGSS je u Zelenom viru izveo pokaznu vježbu spašavanja u kojoj je sudjelovao i ministar Cappelli.

U nastavku dana, ministar se sastao s direktorima turističkih zajednica u Primorsko-goranskoj županiji i lokalnim turističkim gospodarstvenicima koji su mu predstavili aktualne turističke projekte i planove razvoja turizma u 2017. godini.

Kalendar najava

Aktualno