HrvatskiTurističke usluge u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

- poljoprivredne, šumarske, športsko rekreativne, edukativne i slične aktivnosti koje su vezane uz seljačko gospodarstvo (sudjelovanje u poljoprivrednim aktivnostima kao što su berba voća i povrća, ubiranje ljetine i sl., lov i ribolov, vožnja kočijom, čamcem, biciklom, jahanje,  pješačenje i slične aktivnosti kao i iznajmljivanje sredstava, pribora i opreme za te aktivnosti, provođenje programa kreativnih i edukativnih radionica vezanih za poljoprivredu, tradicijske obrte i sl., prezentacija poljoprivrednoga gospodarstva te prirodnih i kulturnih vrijednosti u okviru istog, posjete registriranim privatnim etnozbirkama i sl.) za najviše 80 turista istodobno
 
Uvjeti za obavljanje djelatnosti
Nositelj ili član obiteljskoga poljoprivrednoga gospodarstva, odnosno šumoposjednik dužan je ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje turističkih usluga na seljačkom gospodarstvu od nadležnog ureda prema mjestu pružanja usluga uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:

 • da je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, odnosno Upisnik šumoposjednika
 • da podnositelj zahtjeva ima pravo korištenja objekta i/ili zemljišta na kojem će pružati turističke usluge
 • da su ispunjeni uvjeti za pružanje turističke usluge propisani posebnim propisom (ukoliko su propisani za pojedinu uslugu)

 
Potrebni dokumenti
1. Preslika osobne iskaznice nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva
2. Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
3. Pravo korištenja objekta i/ili zemljišta (soba, apartman, kuća, kamp, izletište, kušaonica)
 
Naknada
Upravna pristojba

 • za zahtjeve koji se podnose Gradu Zagrebu naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar.br. 1. Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17)  – 20 HRK
 • za rješenja koja izdaje Grad Zagreb naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar.br. 2.2. Uredbe – 50 HRK
 • za rješenja koja izdaju Uredi državne uprave u županijama naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar.br. 2.1. Uredbe – 35 HRK

 
Plaćanje upravnih pristojbi:
–izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe
–u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima
 
Podaci za e-plaćanje upravne pristojbe:
 – popuniti prema podacima navedenim uz nadležno tijelo kojem je podnesen zahtjev za ishođenje rješenja – podaci za uplatu upravne pristojbe
 
 

E-POSTUPAK za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje turističkih usluga u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 • Obrazac izjave se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac izjave se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Rješenje za pružanje usluga može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva (u slučajevima kada se provodi posebni ispitni postupak (očevid)).
 • Nakon ishođenja rješenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost. (izvršnog rješenja)
 
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje turističkih usluga u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 
e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Uredi državne uprave u županiji, Gradski ured Grada Zagreba, Jedinstvena kontaktna točka
 
s naslovom: e-zahtjev – turističke usluge u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

 
Nadležno tijelo i propisi
Uredi državne uprave u županiji, Gradski ured Grada Zagreba prema mjestu pružanja usluge
 
 
Propisi

 
Odobrenje za obavljanje djelatnosti
Rješenje o odobrenju za pružanje turističkih usluga na seljačkom gospodarstvu
 
Pravni lijekovi
Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba Ministarstvu turizma

 

Kalendar najava

Aktualno