HrvatskiObjavljen natječaj za izbor novog direktora Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice

ZAGREB, 31.3.2017.

Natječaj za izbor novog direktora Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice (HTZ) objavljen je danas s rokom za prijavu od 30 dana, usuglašen prije desetak dana, a objavljen je i u Narodnim novinama, dnevnom tisku te na web stranicama HTZ-a i Ministarstva turizma.

Glavnim izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice Općine, Grada, Županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice želi se vratiti iskustvo rada u turizmu kao kriterij za direktore turističkih zajednica na svim razinama, s time da bi kandidat za direktora Glavno ureda trebao imati pet godina radnog iskustva na rukovodećim ili upravljačkim poslovima s područja turizma, a uz to se od njega traži i iskustvo s područja marketinga i brendiranja turističke destinacije.

Kandidati će kod prijave morati priložiti program rada za naredne četiri godine, umjesto jedne godinu kako je Pravilnik propisivao do sada. Na taj način, pružit će se prilika da kandidati pokažu svoje strateško promišljanje, odnosno konkretnu viziju upravljanja radom Hrvatske turističke zajednice kroz višegodišnje razdoblje. Plan izrade prijedloga programa rada za naredne četiri godine ne podrazumijeva trajanje ugovora o radu direktora GU HTZ-a od četiri godine odnosno direktor GU HTZ-a ne raspoređuje se na mandat. Direktor GU HTZ-a imenuje se na neodređeno vrijeme sve do razrješenja od strane Turističkog vijeća HTZ-a.

Podsjećamo, direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice mora ispunjavati i ostale posebne uvjete: završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova); najmanje jednu pisanu preporuku od prijašnjih poslodavaca; aktivno poznavanje jednog svjetskog jezika, položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit; poznavanje rada na osobnom računalu (uredski programski alati - npr. MS Office i sl. te online alati i društvene mreže - npr. Facebook, Instagram i slično).

Kalendar najava

Aktualno