HrvatskiObjavljen Javni poziv za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima

ZAGREB, 24.3.2017.

U skladu s Pravilnikom o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (NN 28/13 i 156/14) i Programom rada za 2017. godinu, Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2017. godini koji je otvoren do 21. travnja 2017. godine. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za programe/projekte turističkih zajednica na turistički nerazvijenim područjima. U smislu ovog Javnog poziva, nerazvijenim područjima se smatraju područja svih kontinentalnih županija, osim područja Grada Zagreba te sva naselja s područja ostalih županija, koja na svojem području nemaju izlaz na more.

Sredstva potpore odobravat će se kroz četiri namjene koje obuhvaćaju razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije te uvjeta boravka turista, razvoj, obnovu i unapređenje javne turističke infrastrukture, edukacije te opremanje ureda terminalima eVisitor sustava. Objavu Javnog poziva za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima komentirao je i direktor Glavnog ureda HTZ-a Ratomir Ivičić koji je naglasio važnost poticanja razvoja turizma na područjima koja imaju određene potencijale i dobre resursne osnove. „Putem ovog Javnog poziva želimo podržati sve one programe i projekte koji će biti u funkciji poboljšanja turističke ponude i uvjeta boravka turista na destinaciji. Ove smo godine za tu namjenu osigurali 4,5 milijuna kuna, od čega će se dio navedenih sredstava dodjeljivati za potpore putem javnih poziva, dok će se dio sredstava koristiti za promotivne i druge tržišne aktivnosti koje za nerazvijena područja na nacionalnoj razini provodi Hrvatska turistička zajednica“, izjavio je direktor Ivičić. 

Korisnici potpore su turističke zajednice koje sukladno svojim zakonskim zadaćama samostalno ili u suradnji s drugim subjektima na turistički nerazvijenim područjima realiziraju programe/projekte obuhvaćene Javnim pozivom. Potpore za projekte odobravati će se prema bodovnoj listi, a odluku o dodjeli potpora donosi Turističko vijeće HTZ-a na prijedlog Povjerenstva za odabir projekata.

Tekst ovog Javnog poziva dostupan je na web stranici HTZ-a.

Kalendar najava

Aktualno