HrvatskiNajava prvog natječaja: 78 milijuna eura za projekte na jadranskom području

ZAGREB, 16.3.2017.

Sedamdeset i osam milijuna eura EU fondova je ukupan iznos prvog natječaja za dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska. Upravljačko tijelo Programa - Regija Veneto odobrilo je paket prvog natječaja usmjeren na četiri prioritetne osi: plave inovacije, sigurnost i otpornost vezane za prilagodbu na klimatske promjene i prirodne katastrofe, okoliš i kulturna baština te pomorski prijevoz.

Opći cilj programa je povećanje konkurentnosti i zaposlenosti, očuvanje prirodnih resursa i upravljanja kulturnom baštinom, poboljšanje veza promicanjem multimodalnosti, te poticanje suradnje među organizacijama i institucijama na Programskom području. Program se financira iz Europskog Fonda za Regionalni Razvoj (EFRR).

"Plavi" rast je jedna od središnjih točaka smjernica europskih politika koje imaju za cilj poticanje gospodarskog rasta i povećanja djelatnosti povezanih s morem i morskim okolišem, poput održivog ribarstva, turizma, putova i pomorskog prometa, zaštite staništa i vodene faune, razvoj biotehnologije vezana uz more. Zajednička suradnja je motor razvoja, te će omogućiti povećanje operativne efikasnosti i dugoročnih rezultata kroz sinergijske aktivnosti između zemalja uključenih u Program.

Prvi poziv za dostavljanje projektnih prijedloga namijenjen je javnim i privatnim tijelima s pravnom osobnošću čije je službeno sjedište registrirano u jednoj od 8 hrvatskih županija ili 25 talijanskih pokrajina na Programskom području te će biti otvoren za dvije vrste projekata: "Standard" (projekti usmjereni na razvoj inovativnih rješenja u svezi s Programskim temama) i "Standard+" (kapitalizacija projekata suradnje financiranih u razdoblju 2007 - 2013 u okviru Programa  IPA Adriatic CBC programa, South East Europe i MED). SIU elektronski sustav za pripremu i podnošenje projektnih prijedloga bit će dostupan:

  • od 27. ožujka do 10. svibnja 2017 za "Standard +" projekte
  • od 21. travnja do 19. lipnja 2017 za "Standard" projekte

Dio natječajne dokumentacije već je dostupan na web stranici Programa http://www.italy-croatia.eu/call-proposal. Za sve dodatne informacije moguće se obratiti i elektroničkim putem na adresu e-pošte Zajedničkog tajništva: JS.Italy-Croatia@regione.veneto.it  ili js.it-hr.branch-offices@arr.hr

(Izvor: strukturnifondovi.hr)

Kalendar najava

Aktualno