Hrvatski  \\  Javni pozivi  \\  Arhiva  \\  2017.

2017.

7. 8. 2017 - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini - otvoren do 15. rujna 2017. Dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom: fondzaturizam@mint.hr

_____________________

3. 7. 2017. - KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - ODLUKE o odabiru projekata:
 • Mjera A1 (sve vrste objekata iz skupine „hoteli“)
 • Mjera A2 (kampovi i kamp odmorišta)
 • Mjera A3 (ostali ugostiteljski objekti za smještaj)
 • Mjera A4 (seljačko domaćinstvo - OPG)
 • Mjera A5 (objekti u domaćinstvu - bazeni)
 • Mjera B (razvoj posebnih oblika turizma)
 • Mjera C (defibrilatori i vodonosci)
 • Mjera D (prepoznatljivost i „Hrvatski otočni proizvod“)
Napomena: Upute o proceduri potpisivanja ugovora odabrani prijavitelji dobit će elektroničkom poštom. Prema odredbama programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ Ministarstvo turizma nema obvezu posebno obavještavati prijavitelje kojima potpore nisu odobrene.
Informacije
a1-hoteli@mint.hr (sve vrste objekata iz skupine „hoteli“) 
a2-kampovi@mint.hr (kampovi i kamp odmorišta)
a3-ostalismjestaj@mint.hr (ostali ugostiteljski objekti za smještaj)
a4-opg@mint.hr (seljačko domaćinstvo - OPG)
a5-bazeni@mint.hr (objekti u domaćinstvu - bazeni)
b-posebnioblici@mint.hr (razvoj posebnih oblika turizma)
c-dostupnost@mint.hr (defibrilatori i vodonosci)
d-prepoznatljivost@mint.hr (prepoznatljivost i „Hrvatski otočni proizvod“)

_____________________

26. 5. 2017.  - Izmjena natječajne dokumentacije - "Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva" /prezentacija - rok 2. 6. 2017. - Izmjena natječajne dokumentacije ; Upute za prijavitelje ; Prilog A ; Pitanja&Odgovori

12. 5. 2017. - Obavijest o ponovnom otvaranju poziva: Podnošenje projektnih prijedloga na poziv omogućeno je od 13. 5. 2017. Izmjena natječajne dokumentacije: 12. 5. 2017. Ministarstvo turizma objavilo je izmjenu natječajne dokumentacije koja je istovjetna prethodno objavljenoj izmjeni, s iznimkom datuma roka za podnošenje projektnih prijedloga koji je sada 2. 6. 2017. Dokument s evidentiranim izmjenama, kao i nove važeće verzije Uputa za prijavitelje i Priloga A Posebni uvjeti Ugovora, dostupni su za preuzimanje: Izmjena natječajne dokumentacije ; Upute za prijavitelje ; Prilog A

3. 5. 2017. - Obavijest: Zbog poteškoća s ESIF MIS sustavom i nemogućnosti prijavitelja da podnesu prijavu te proceduralnih pitanja, Ministarstvo turizma privremeno obustavlja primanje projektnih prijedloga na određeno vrijeme. Ova obustava počinje danas u 19 sati, zaključno s 12. 5. 2017. Projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uzeti u razmatranje. Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 2. 6. 2017. godine.
 
 
1. 3. 2017. - Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva): "Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva" /prezentacija Otvoren do 3. 5. 2017. (pitanja do 19. 4. na: euobrazovanje@mint.hr) ; Dokumentacija: Upute za prijavitelje Poboljšanje pristupa /.docx ; Prilog A Opći uvjeti ugovora /.docx ; Prilog A Posebni uvjeti ugovora /.docx ; Prilog B Postupci nabave za neobveznike ZJN /.docx ; Prilog C Program dodjele potpora male vrijednosti Poboljšanje pristupa /.pdf ; Korisnički priručnik za prijavni obrazac A /.docx ; Obrazac 2 Izjava prijavitelja /.docx ; Obrazac 3 Izjava partnera /.docx ; Obrazac 4 Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti /.docx

______________________

5. 4. 2017. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2017. (otvoren do 26. 4. 2017.). Dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom: cikloturizam@mint.hr

______________________

6. 3. 2017.  - KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - Javni poziv za kandidiranje projekata - Otvoren do 10. 4. 2017.

 • JAVNI POZIV /.pdf
 • PROGRAM /.pdf (mjere A1; A2; A3; A4; A5; B; C; D; prihvatljive projektne aktivnosti i iznosi, način podnošenja, dokumentacija, kriteriji za ocjenu, obveze korisnika)
 • Upute za ispunjavanje obrasca prijave /.pdf
 • Obrazac prijave KTG/17 /.pdf
 • Obrazac proračuna /.xlsx
 • Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti /.docx
 • Izvješće o namjenskom utrošku sredstava državne potpore /.docx
 • Konačno izvješće o završetku cjelokupnog prijavljenog projekta i izjava o stavljanju projekta u funkciju turizma /.docx

Dodatne informacije o programu i mjerama isključivo elektroničkom poštom, ovisno o mjeri:

Tehnička potpora kod ispunjavanja obrasca prijave: tel. 01/3090-512 (radnim danom od 8.00 do 16.00); e-mail: pmo-hd@infodom.hr

______________________

15. 2. 2017. - STRUKOVNE UDRUGE - Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2017. - otvoren do 15. 3. 2017. - dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom do 1. 3. 2017. na: udruge@mint.hr

Pitanja i odgovori

______________________

10. 2. 2017. - JAVNI POZIV srednjim strukovnim i umjetničkim školama za PROMOCIJU I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM  2017. - otvoren do 10. 3. 2017. - dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom: promocijazanimanja@mint.hr

______________________

31. 1. 2017. - Odluka o sufinanciranju dodatnih timova medicinske pomoći koje na svojem području organiziraju županije tijekom turističke sezone 2017. godine

______________________

Kalendar najava

Aktualno