HrvatskiObavijest o vođenju popisa gostiju

Poštovani građani – iznajmljivači u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, podsjećamo vas da:

  • Uspostavom sustava eVisitor, od 1. siječnja 2016. (Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici, NN 126/15), popisom gostiju smatra se i popis turista, ukoliko ste u eVisitor upisali sve osobe kojima ste pružili ugostiteljske usluge smještaja u svom domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, bez obzira jesu li te osobe obveznici plaćanja boravišne pristojbe ili nisu (npr. djeca do 12 godina starosti, osobe s invaliditetom od minimalno 70% s jednim pratiteljem, sezonski radnici, osobe na pomoćnim krevetima, dnevni odmor i dr.);
  • U naprijed navedenom slučaju, niste dužni voditi i popis gostiju u obliku uvezane knjige ili u elektroničkom obliku (Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju, NN 140/15);
  • Međutim, ukoliko u sustav eVisitor niste upisali sve osobe kojima ste pružili ugostiteljske usluge smještaja, tada ste dužni te osobe upisati u popis gostiju (Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju, NN 140/15, članak 4. i 5.);
  • Ujedno, podsjećamo da popis gostiju za Vas može voditi i turistička agencija (Članak 32. stavak 1. točka 5., odnosno članak 39.  Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, NN 85/15 i NN 121/16);
  • Inspekcijski nadzor provodi Turistička inspekcija Ministarstva turizma, (turisticka.inspekcija@mint.hr, Trg maršala Tita 8/I, 10000 Zagreb).

 

 

Kalendar najava

Aktualno