HrvatskiProjekt Stara Sušica za razvoj goranske poljoprivrede i turizma

RIJEKA, 31.1.2017.

Primorsko-goranska županija vlasnik je kompleksa u Staroj Sušici s oko četiri hektara zemljišta, kojeg namjerava usmjeriti u razvoj poljoprivrede, edukaciju o uzgoju i preradi voća te u razvoj turističkih i sportskih sadržaja, pa je izrađen projektni prijedlog kojim će se projekt Stara Sušica kandidirati za sredstva iz EU fondova.

Prema podacima iz županijske uprave, dio cjelovita projekta Stare Sušice kandidirat će se na raspisani poziv za dostavu projektnih prijedloga u sklopu operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." za očuvanje, zaštitu, promicanje i razvoj prirodne baštine. Vrijednost projektnog prijedloga je 14 milijuna kuna, procijenjeno je da se na poziv može prijaviti oko 8 milijuna kuna, a županija bi tijekom provedbe projekta trebala osigurati oko 1,4 milijuna kuna.

Županijski kompleks u Staroj Sušici sada koristi županijski Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj. Pripremljenim projektnim prijedlogom planira se korištenje prostora cijelog kompleksa u Staroj Sušici, a glavna je zamisao projekt ostvariti kao spoj ekološki usmjerene poljoprivrede i izletišta, uz edukativne programe o poljoprivredi i očuvanju prirode.

Lani je uređena upravna zgrada postojećeg centra, a na okolnom zemljištu posađen je matičnjak autohtonih sorti jabuka i krušaka. Ove godine planira se sadnja bobičastog voća. Izrađuje se i dokumentacija za pogon za preradu voća i džemova i punionicu meda te za uređenje zgrade za edukaciju i preradu voća. Uspostavljena je suradnja s Agronomskom fakultetom iz Zagreba, kako bi se nakon uređenja zgrade za preradu voća organizirao cjeloviti program edukacije poljoprivrednih gospodarstava za uzgoj i preradu voća, priprema se sadnja voćnjaka, nabavljen je sadni materijal i potrebna oprema. U dogovoru sa stručnim službama u tijeku je priprema organizacije dežurstva Savjetodavne službe u sektoru poljoprivrede i šumarstva te Lokalne akcijske grupe Gorski kotar na edukaciji i informiranju poduzetnika u prostorijama centra.

Projekt je podijeljen na tri skupine aktivnosti, od kojih su prve poljoprivredne aktivnosti s promocijom prirodne baštine. U tom dijelu želi se u prostoru Županijskog centra za poljoprivredu urediti Centar za posjetitelje te urediti objekt za edukaciju i preradu voća. Tu će se omogućiti davanje dodatnih usluga poljoprivrednicima, posebice u edukaciji, preradi poljoprivrednih proizvoda u objektu za preradu voća te u punionici meda. Dio sirovine za preradu proizvodio bi sam centar, a drugi dio sirovine dobavljali bi proizvođači voća, odnosno lokalno stanovništvo koje bi koristilo usluge prerade. Uz to, Javna ustanova Priroda pokrenula je projekt Posjetiteljskog centra za velike zvijeri, u kojem će se putem multimedijskog postava predstavljati Gorski kotar kao stanište tri europske velike zvijeri  - medvjeda, vuka i risa.

U turističkom dijelu projekta planira se osnivanje Goranskog sela s etno zbirkom u tipičnoj goranskoj kući, u kojoj će biti prikazan dio goranske tradicije. Planira se i ponuda autohtonih jela, prodaja domaćih proizvoda te izgradnja smještajnih kapaciteta. Dodatni sadržaj mogao bi biti dvorac Stara Sušica s kompleksom igrališta za djecu, koji je u vlasništvu Grada Rijeke,.

Projekt obuhvaća i socijalno poduzetništvo budući bi se razvoj dijela kompleksa usmjerio u poboljšanje kvalitete skrbi za osobe s posebnim potrebama, odnosno za teže zapošljive i nezaposlene osobe. Tu bi naglasak bio na edukaciji i praktičnom radu na preradi poljoprivrednih proizvoda te na stjecanju zanatskih vještina.

Kao mogući partneri u dijelovima projekta određeni su turističke zajednice Općine Ravna Gora ili Kvarnera, Udruga Plodovi gorja te Grad Rijeka, a Javna ustanova Priroda kao obvezni partner preuzet će promidžbu i informiranje posjetitelja o zaštićenim vrstama i područjima. (Hina)

Kalendar najava

Aktualno