HrvatskiObjavljen poziv za prijavu projekta u okviru Dunavskog fonda za strateške projekte

ZAGREB, 13.1.2017.

Natječaja za iskaz interesa objavljen je u okviru Strategije EU za dunavsku regiju (EUSDR) i Dunavskog fonda za strateške projekte (DSPF)  koji zajednički financiraju Europska unija i grad Beč u sklopu Prioritetne osi 10 -  Jačanje institucionalne suradnje.

Poziv je otvoren do 15. veljače 2017. godine i predviđa se da će se financirati 10 do 12 projekata u trajanju 12 mjeseci. Planirani početak provedbe je  1. listopada 2017.  godine, a završetak 30. rujna 2018. godine. Iznos financiranja po pojedinačnom projektu će biti između 70.000 i 100. 000 eura a ukupni iznos financiranja u sklopu ovog poziva je približno milion eura.

Partneri u projektu mogu biti pravne osobe odnosno tijela nacionalne, regionalne ili lokalne vlasti, mala i srednja poduzeća ili start-up-ovi, akademska zajednica i sveučilišta, razvojne agencije kao i   udruge  i ostali socijalni partneri.  Vodeći partner mora imati sjedište ili pravnu ovlast u Dunavskoj regiji a projektni ili strateški partneri mogu biti i iz Jadransko-jonske regije pri čemu projektno partnerstvo moraju sklopiti organizacije iz najmanje dvaju zemalja.

Sve informacije i dokumentacija potrebna za prijavu nalazi se na: http://www.danubecultureandtourism.eu/news/application-process-under-danube-strategic-project-fund-is-open

Kalendar najava

Aktualno