Hrvatski  \\  Javni pozivi

Javni pozivi

2017.

26. 5. 2017.  - Izmjena natječajne dokumentacije - Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva): "Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva" /prezentacija - rok 2. 6. 2017.

12. 5. 2017. - Obavijest o ponovnom otvaranju poziva: Podnošenje projektnih prijedloga na poziv omogućeno je od 13.5.2017. Izmjena natječajne dokumentacije: Dana 12. svibnja 2017. Ministarstvo turizma objavilo je izmjenu natječajne dokumentacije, koja je istovjetna prethodno objavljenoj izmjeni, s iznimkom datuma roka za podnošenje projektnih prijedloga, koji je sada 2. lipnja 2017. Dokument s evidentiranim izmjenama, kao i nove važeće verzije Uputa za prijavitelje i Priloga A-Posebni uvjeti Ugovora, dostupni su za preuzimanje:

3. 5. 2017. - Obavijest - Zbog poteškoća s ESIF MIS sustavom i nemogućnosti prijavitelja da podnesu prijavu te proceduralnih pitanja, Ministarstvo turizma privremeno obustavlja primanje projektnih prijedloga na određeno vrijeme. Ova obustava počinje danas u 19 sati, zaključno s 12. 5. 2017. Projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uzeti u razmatranje. Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 2. 6. 2017. godine.

1. 3. 2017. - Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva): "Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva" /prezentacija - Otvoren do 3. 5. 2017. (pitanja do 19. 4. na: euobrazovanje@mint.hr)

19. 4. 2017.
Dokumentacija:
 • Upute_za_prijavitelje_Poboljšanje_pristupa /.docx
 • Prilog_A_Opći_uvjeti_ugovora /.docx
 • Prilog_A_Posebni_uvjeti_ugovora /.docx
 • Prilog_B_Postupci_nabave_za_neobveznike_ZJN /.docx
 • Prilog_C_Program_dodjele_potpora_male_vrijednosti_Poboljšanje_pristupa /.pdf
 • Korisnički_priručnik_za_prijavni_obrazac_A /.docx
 • Obrazac_2_Izjava_prijavitelja /.docx
 • Obrazac_3_Izjava_partnera /.docx
 • Obrazac_4_Izjava_o_dodijeljenim_potporama_male_vrijednosti /.docx

______________________

5. 4. 2017. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2017. (otvoren do 26. 4. 2017.). Dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom: cikloturizam@mint.hr

______________________

6. 3. 2017.  - KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - Javni poziv za kandidiranje projekata - Otvoren do 10. 4. 2017.

 • JAVNI POZIV /.pdf
 • PROGRAM /.pdf (mjere A1; A2; A3; A4; A5; B; C; D; prihvatljive projektne aktivnosti i iznosi, način podnošenja, dokumentacija, kriteriji za ocjenu, obveze korisnika)
 • Upute za ispunjavanje obrasca prijave /.pdf
 • Obrazac prijave KTG/17 /.pdf
 • Obrazac proračuna /.xlsx
 • Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti /.docx
 • Izvješće o namjenskom utrošku sredstava državne potpore /.docx
 • Konačno izvješće o završetku cjelokupnog prijavljenog projekta i izjava o stavljanju projekta u funkciju turizma /.docx

Dodatne informacije o programu i mjerama isključivo elektroničkom poštom, ovisno o mjeri:

Tehnička potpora kod ispunjavanja obrasca prijave: tel. 01/3090-512 (radnim danom od 8.00 do 16.00); e-mail: pmo-hd@infodom.hr

______________________

31. 1. 2017. - Odluka o sufinanciranju dodatnih timova medicinske pomoći koje na svojem području organiziraju županije tijekom turističke sezone 2017. godine

______________________

ARHIVA

______________________

 

 

Kalendar najava