HrvatskiDrugi rok za podnošenje projektnih prijedloga za program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska

ZAGREB, 13.9.2016.

U Programu prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska sudjeluje devet regija iz Slovenije (Pomurska regija, Podravska regija, Savinjska regija, Zasavska regija, Posavska regija, Jugovzhodna Slovenija regija, Osrednjeslovenska regija, Primorsko-notranjska regija i Obalno-kraška regija) i osam županija iz Republike Hrvatske (Primorsko-goranska županija, Istarska županija, Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija i Karlovačka županija).

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) osigurava iznos od 33.087.636,00 EUR za sufinanciranje projekata. Program može sufinancirati samo prihvatljive troškove, pri čemu EU sufinancira sredstvima EFRR-a maksimalno 85 % od ukupno prihvatljivih troškova, a barem 15 % mora se osigurati iz drugih izvora.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru Prioritetne osi 2: Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa, Investicijski prioritet 6c: Konzervacija, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine; specifični cilj: Aktivno očuvanje baštine putem održivoga turizma mogu biti jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave, neprofitne organizacije, Natura 2000 i upravljačka tijela za zaštićena područja, agencije za regionalni razvoj, organizacije za upravljanje turističkim odredištima, nevladine organizacije, udruge, mala i srednja poduzeća.

Prijava se može podnijeti u bilo kojem trenutku do datuma zatvaranja Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga ili dok se ne potroše raspoloživa sredstva jer je riječ o trajno otvorenom pozivu. Prijave projekata mogu se neprekidno podnositi nakon objave poziva. Drugi rok za podnošenje projektnih prijedloga je 14. studenoga 2016. do 12h (CET).

Detaljne uvjete za poziv na dostavu prijedloga možete pronaći u Priručniku za provedbu projekata (“Application Manual”) uključenom u Paket za prijavitelje (“Application Pack”). Paket za prijavitelje predstavlja integralni dio ove objave poziva i može se preuzeti s programske web stranice Interreg Slovenija-Hrvatska. (Izvor: www.strukturnifondovi.hr) 

Kalendar najava

Aktualno