HrvatskiOsnovano Koordinacijsko tijelo za razvoj cikloturizma

ZAGREB, 21.3.2016.

Sredinom prošlog tjedna održan je prvi sastanak Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma (KT) osnovanog odlukom ministra turizma Antona Klimana kao radnog tijela nadležnog za provedbu Akcijskog plana razvoja cikloturizma prema Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine.

Na sastanku, koji je otvorila Vesna Rajković, načelnica Sektora za  razvoj poduzetništva u turizmu, održivi razvoj i posebne oblike turizma, članovima Koordinacijskog tijela imenovane su osobe s iskustvom i znanjem u području turizma, posebno cikloturizma, prometa, sporta i rekreacije iz nadležnih ministarstava: Ministarstva turizma i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture te drugih institucija i sektora civilnog društva: Hrvatske turističke zajednice, Hrvatskih cesta, grada Zagreba, Instituta za turizam, Hrvatskog biciklističkog saveza, udruge Sindikat biciklista i udruge Ruralni tandem.

Koordinacijsko tijelo (KT) osnovano je radi kvalitetnijeg umrežavanja postojećih biciklističkih ruta, infrastrukture i prateće ugostiteljsko-turističke ponude, kojom bi se stvorila mreža nacionalnih, regionalnih i lokalnih biciklističkih ruta i njihova standardizacija i označavanje te kako bi se uspješnije integrirale na europsku biciklističku mrežu EuroVelo ruta (EV6, EV8, EV9 i EV13). Prilagodbom i unapređenjem biciklističkih ruta te korištenjem znanja, iskustva i standarda ECF-a (Europske biciklističke federacije) u smislu sigurnosti i udobnosti vožnje, krajobrazne ljepote i interpretacije ponude, unapređenja i označavanja za cikloturiste, Hrvatsku možemo još bolje povezati s državama Europe i regije, te kroz sustavni razvoj ovog trendovski vrlo jakog i popularnog turističkog proizvoda utjecati na potrebno produženje turističke sezone i spajanje zelene i plave Hrvatske.

Predsjednicom KT izabrana je Lidija Mišćin iz udruge Ruralni tandem, dok je zamjenica predsjednice Dajana Marin iz Ministarstva turizma, a za predstavnika u Europskoj biciklističkoj federaciji (EuroVelo) izabran je Marko Stančec iz udruge Sindikat biciklista, dok je zamjenik predstavnika Zoran Klarić iz Instituta za turizam. Predsjednica KT Lidija Mišćin posebno je zahvalila Ministarstvu turizma i Hrvatskoj turističkoj zajednici na izvrsnoj suradnji, sustavnoj podršci cikloturizmu i uspostavljanju nacionalnog koordinacijskog tijela, te uključivanju Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskih cesta u KT, jer će njihova stručna i konstruktivna suradnja zasigurno omogućiti kvalitetnije i brže integriranje biciklističke infrastrukture u prometni sustav Hrvatske. Naglasila je kako će zadaća KT biti i prikupljanje podataka s terena o postojećem stanju u području cikloturizma kao jednom od šest ključnih proizvoda hrvatskog turizma, utvrđivanje prioriteta razvoja cikloturizma, poticanje provođenja edukacija i osvještavanje najšireg kruga dionika u cikloturizmu Hrvatske o važnosti dogovaranja i koordinacije i uspostavljanja uspješne komunikacije kroz identificiranje stručnih i zainteresiranih regionalnih odnosno županijskih predstavnika za cikloturizam kao produžene ruke KT te rad na zajedničkim koordinacijskim, edukacijskim, razvojnim i promotivnim aktivnostima u cikloturizmu Hrvatske.

Na prvom sastanku predstavljeno je osam biciklističkih destinacija u okviru programa Hrvatske turističke zajednice „Hrvatska 365“, a također je raspravljano o dionicama EuroVelo ruta kroz Hrvatsku i mogućem prijedlogu nove dionice s obzirom da su najpopularnije europske cikloturističke rute one uz riječne tokove koje otvaraju mogućnost ugodne vožnje velikom broju turista.

Kalendar najava

Aktualno