HrvatskiStudija procjene učinkovitosti ponude obrazovanja i osposobljavanja u turističkom sektoru

ZAGREB, 18.3.2016.

Na internetskim stranicama Europske komisije objavljena je studija pod naslovom „Mapiranje i procjena učinkovitosti ponude obrazovanja i osposobljavanja u turističkom sektoru“ („Mapping and performance check of the supply side of tourism education and training“). Cilj studije je utvrditi pružaju li turistički programi obrazovanja i osposobljavanja potrebne vještine, kako za trenutno tržište rada tako i s obzirom na buduća kretanja na tržištu.

Glavni kriteriji procjenjivanja programa obrazovanja i osposobljavanja odabrani su s obzirom na trenutna ključna zanimanja u turističkom sektoru. Identificirani su nedostaci u pružanju vještina, a istaknute su dobre prakse.

Studija je dovršena kroz istraživanja i konzultacije na europskoj razini i na razini 28 zemalja članica. Glavni zaključci studije predstavljeni su na konferenciji „EU turizam i vještine“ (EU Tourism Skills) održanoj 21. listopada u Bruxellesu.

Studiju koja se odnosi na Republiku Hrvatsku možete pronaći na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15843

Izravna poveznica na rezultate studije s europske razine: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15846/attachments/1/translations/en/renditions/native

Kalendar najava

Aktualno