HrvatskiPredstavljena strategija razvoja vjerskog turizma u Rijeci

RIJEKA, 18.12.2015.

Strategija razvoja vjerskog turizma Rijeke do 2020., koju je za Turističku zajednicu grada Rijeke izradio opatijski Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, predstavljena je danas u riječkoj gradskoj upravi.

Strategija je napravljena s ciljem određivanja pravca razvoja Rijeke kao prepoznatljive turističke destinacije, a predstavili su je gradonačelnik Vojko Obersnel, direktor Turističke zajednice grada Rijeke Petar Škarpa, dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Dora Smolčić Jurdana i voditelj projekta izrade strategije Zdenko Cerović.

Kako je rečeno, Grad Rijeka, s bogatom kulturno-povijesnom baštinom i dugom industrijskom tradicijom, okreće se razvoju turizma, a pokazatelji uspješnosti u posljednjem desetljeću su daljnji poticaj za unapređenje turističke ponude temeljene na promidžbi posebnih oblika turizma.

Stoga se izradi strateškog dokumenta za područje vjerskog turizma Rijeke pristupilo s ciljem transformacije grada u turističku destinaciju koju turisti rado posjećuju iz vjerskih motiva, radi prepoznatljivih vjerskih događaja i kulturno-povijesnog nasljeđa.

Prema rezultatima istraživanja provedenog u sklopu izrade strategije, Rijeku na godinu posjeti oko 121.500 posjetitelja motiviranih vjerom te pritom ostvare godišnju potrošnju od 12,5 milijuna kuna.4

Obersnel je kazao da su vjerski motivi dolaska u Rijeku utemeljeni na kulturno-povijesnim činjenicama i tradiciji Rijeke kao tolerantnog i multikulturalnog grada, podsjetivši da je nedavno predstavljena i Strategija razvoja kulturnog turizma. Dodao je da to ukazuje da Rijeka stalno ulaže u razvoj svoje turističke prepoznatljivosti.

(Hina)

Kalendar najava

Aktualno