HrvatskiDani hrvatskog turizma - predstavljen Nacionalni program razvoja socijalnog turizma - Turizam za sve

POREČ, 14.10.2015.

U sklopu tradicionalne turističke manifestacije Dani hrvatskog turizma koja se ove godine održava u Poreču, predstavljen je Nacionalni program razvoja socijalnog turizma, odnosno „Turizam za sve“. Riječ je o akcijskom planu kojeg je za Ministarstvo turizma izradio Institut za turizam, a navedeni plan slijedi postavke Strategije razvoja turizma do 2020. godine.

Okupljenima je akcijski plan predstavio dr.sc. Damir Krešić s Instituta za turizam. Kako je rekao, socijalni turizam predstavlja relativno novi koncept u turističkoj teoriji i praksi, ali predstavlja i sve važniji segment sveukupne turističke ponude na današnjem turističkom tržištu. „Vrijednosti koje se promiču i potvrđuju kroz ponudu socijalnog turizma poput dostojanstva, jednakopravnosti svih članova društva ili emancipacije su vrijednosti koje su prepoznate kao važne i dubinski su uključene u sve važnije planske i razvojne dokumente Europske unije“, rekao je Krešić.

Na predstavljanju je također naglašeno kako je, temeljem spoznaja dobivenih pregledom primjera dobre prakse, utvrđeno da socijalni turizam ima i realan ekonomski potencijal koji se očituje kroz smanjenje sezonalnosti turističke potražnje, otvaranje novih radnih mjesta i samozapošljavanje, odnosno zapošljavanje društveno ugroženih skupina te socio-ekonomske revitalizacije ekonomski nerazvijenih područja, što je dodatni argument za razvoj ovakvog tipa turističke ponude. 

Jedan od glavnih ciljeva ovog dokumenta je stvaranje planske podloge za sustavan, koordiniran i sveobuhvatan razvoj turističke ponude s područja socijalnog turizma u planskom razdoblju do 2020. godine. Kako bi se to postiglo, dokumentom su definirane glavne smjernice razvoja socijalnog turizma, a koje uključuju određivanje zajedničke razvojne vizije socijalnog turizma do 2020. godine, osiguranje preduvjeta za institucionalno organiziranje dionika, utvrđivanje najprimjerenijih modela razvoja socijalnog turizma, analizu i prilagodbu zakonodavnog okvira kojim se regulira područje socijalnog turizma te kontinuirano podizanje razine javne svijesti o značaju socijalnog turizma. Definirane su i ciljne skupine prema kojima mjere socijalnog turizma trebaju biti usmjerene,  to su djeca, odnosno mlađe punoljetne osobe do 30 godina, starije osobe iznad 65 godina, osobe s invaliditetom te sudionici i stradalnici Domovinskog rata.

S ciljem uspješne provedbe akcijskog plana definirana su četiri osnovna projekta razvoja, a to su formiranje nacionalne mreže dionika, podizanje razine javne svijesti, razvijanje baze podataka turističke ponude te razvijanje nacionalnih i međunarodnih programa socijalnog turizma.

Krešić je također naglasio kako je posebna pažnja posvećena osmišljavanju 11 projektnih prijedloga koji su sadržajno usklađeni s pojedinim tematskim ciljevima iz Programa pripreme i provedbe projekata prihvatljivih za financiranje iz Fondova Europske unije, a u funkciji postizanja definirane razvojne vizije socijalnog turizma.

Kalendar najava

Aktualno