HrvatskiDHT - predstavljen Nacionalni program razvoja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu

POREČ, 14.10.2015.

Slijedom Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine koja naglašava potrebu intenziviranja malog i srednjeg poduzetništva na destinacijskoj razini izrađen je dokument 'Nacionalni program razvoja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu' te je predstavljen na Danima hrvatskog turizma. Njegov cilj je uspostava jedinstvene platforme te definiranje operativnih smjernica za usuglašeno djelovanje glavnih dionika putem unapređenja poslovnog okruženja, provedbe primjerenog sustava poticanja MSP i podizanja razine znanja i vještina u skladu sa Strateškim okvirom razvoja EU do 2020.

Od ukupnog oko 169 tisuća aktivnih malih i srednjih trgovačkih društava u RH najviše ih djeluje u uslužnim djelatnostima (52 %), pri čemu se oko 24 % odnosi na trgovinu na veliko i malo, odnosno na usluge pružanja smještaja i posluživanja hrane (10,7 %). Pretpostavka je da se između 45 – 50 % svih malih i srednjih pravnih osoba, kao i oko 40 – 45 % svih zaposlenih u njima, može povezati s turizmom i turističkim privređivanjem.

Smjernice i ciljevi razvoja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu moraju odražavati specifičnu razvojnu viziju ovog segmenta hrvatske turističke ponude. Poželjan razvoj malog i srednjeg turističkog poduzetništva RH podrazumijeva sustavnu primjenu osam razvojnih načela: partnerstva, institucionalnog dereguliranja, ekološke odgovornosti, ne samo 'sunce i more', ne samo duž priobalja (pažnju valja usmjeriti i prema razvoju sadržaja turističke ponude u jadranskom zaleđu i na kontinentalnom prostoru), autentičnosti i kreativnosti, inoviranog tržišnog nastupa i kulture kvalitete.

Stoga, u uvjetima povoljne investicijske klime i zakonske deregulacije u 2020. godini MSP u turizmu treba biti nezaobilazan činitelj destinacijskog doživljaja i važna poluga međunarodne prepoznatljivosti hrvatskog turizma. Inovativnom i raznovrsnom ponudom niza uslužnih, međusobno komplementarnih sadržaja visoke kvalitete, prilagođenih potrebama/očekivanjima kupaca, usluge MSP trebaju bitno doprinositi povećanju konkurentnosti  turističkog proizvoda Hrvatske.

U želji da se budući razvoj MPS-a u što većoj mogućoj mjeri osloni na raspoloživa sredstva različitih fondova/programa EU, prijedlog ključnih mjera/aktivnosti unapređivanja raznovrsnosti i podizanja kvalitete ponude na razini turističkih destinacija usklađen je s ključnim inicijativama (tzv. 'flagship initiatives') te razvojnim prioritetima i ključnim polugama politike EU u sferi turizma. 

Kalendar najava

Aktualno