HrvatskiPrvi poziv za dostavu projektnih prijedloga programa transnacionalne suradnje DUNAV 2014-2020

ZAGREB, 28.9.2015.

Program Interreg Dunav 2014.-2020. nudi financijsku potporu za transnacionalne projekte koji pridonose razvoju inovativne, bolje pristupačne i održive dunavske regije.

Program transnacionalne suradnje Dunav 2014. -2020. poziva javne i privatne organizacije sa sjedištem u dunavskoj regiji na dostavu prijava u okviru prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga. Detaljne uvjete i rokove za 1. poziv na dostavu prijedloga možete pronaći u Priručniku za prijavu (“Application Manual”) uključenom u Paket za prijavitelje (“Application Pack”).

Paket za prijavitelje predstavlja integralni dio ove objave poziva i može se preuzeti s programske web stranice.

Poziv će biti otvoren kao postupak na dostavu projektnih prijedloga u dva koraka, počevši od 23. 9. 2015. Obrazac za prijavu za prvi korak (iskaz interesa) mora se dostaviti najkasnije do 3. studenoga 2015. u 15.00 (CET) prijenosom dokumenta na web stranicu programa (http://www.interreg-danube.eu/). Odabrani projektni prijedlozi bit će pozvani da naknadno podnesu puni obrazac za prijavu (Full Application Form) kao drugi korak u cijelom postupku.

U Programu transnacionalne suradnje Dunav sudjeluje devet država članica Europske unije: Austrija, Njemačka (dvije regije: Baden-Württemberg i Bavarska), Slovačka, Češka, Slovenija, Mađarska,  Rumunjska, Bugarska i Hrvatska; tri IPA države: Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija te dvije ENI partnerske države: Moldavija i Ukrajina. Ukupan budžet programa (bez nacionalnog sufinanciranja) iznosi 221.924.597,00 eura, od čega će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) financirati 202.095.405,00 eura.

Opći cilj programa je integracija politika u Podunavlju kroz projekte koji se bave rješavanjem ključnih izazova i mogućnosti u regiji i “integracija politika” ispod razine EU i iznad nacionalne razine u pojedinim područjima djelovanja i utjecaj transnacionalnih projekata na nacionalne, regionalne i lokalne politike. Kako bi se postigao viši stupanj teritorijalne integracije vrlo heterogenog područja Podunavlja, Program transnacionalne suradnje Dunav će djelovati kao pokretač politika s ciljem rješavanja zajedničkih izazova i potreba koje proizlaze iz specifičnih područja. Stoga se očekuje da transnacionalna suradnja dostavi konkretne rezultate kroz razvoj i praktičnu provedbu različitih okvira, alata i usluga.

Specifičnim ciljem radi se na rješavanju transnacionalnih ključnih izazova u regiji Podunavlja u okviru sljedećih prioritetnih osi:

  1. Inovativnost i društvena odgovornost;
  2. Okolišna i kulturna odgovornost;
  3. Bolja povezanost i  energetska odgovornost;
  4. Dobro upravljanje i poboljšanje institucionalnih kapaciteta za rješavanje velikih društvenih izazova.

Kalendar najava

Aktualno