HrvatskiJavno savjetovanje: „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“

ZAGREB, 16.7.2015.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“.
 
Poziv na dostavu projektnih prijedloga će se provoditi u formi trajno otvorenog natječaja u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 6 „Očuvanje i zaštita okoliša i promocija resursne učinkovitosti“; Specifični cilj 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“;
 
Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 31. srpnja 2015. godine dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt ključnih elementa Poziva za dostavu projektnih prijedloga putem poveznice u aplikaciji e-savjetovanja.
 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije će razmotriti i obraditi pristigle komentare te po završetku savjetovanja, a najkasnije do 17. kolovoza 2015. godine, objaviti popis svih pristiglih komentara s pregledom prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih prijedloga, s kratkim obrazloženjem. (www.strukturnifondovi.hr)

Kalendar najava

Aktualno