HrvatskiPortugal

Sporazum između RH i Portugala o suradnji u području turizma sklopljen 2014. godine.

 

Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2016. godini:

- dolasci: 37 511

- noćenja: 100 252

Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2017. godini (I. do VIII.):

- dolasci: 38 480 (+27,73%)

- noćenja: 94 597 (+17,33%) 

 

Institucija nadležna za područje turizma: Ministarstvo ekonomije

Ministar: Manuel Caldeira Cabral

Adresa: Rua da Horta Seca - 1200-221, Lisboa, Portugal 

Tel.: +351 213 245 400 

Fax: +351 213 245 440 

E-mail: gabinete.ministro@mee.gov.pt

Web: http://www.portugal.gov.pt/en/ministries/meco/

 

Kalendar najava

Aktualno