HrvatskiIzdavanje ovlaštenja - procedura

Ministarstvo turizma, na upit agencije, mailom će dotičnoj agenciji proslijediti „OTT obrazac“ koji se, popunjen, dostavlja u Ministarstvo turizma i to jedan primjerak putem elektroničke pošte (trziste@mint.hr), a drugi (potpisan i ovjeren pečatom agencije) putem pošte (Ministarstvo turizma, Uprava za upravljanje kvalitetom, međunarodnu suradnju i EU, s naznakom: „Ovlaštenja za poslovanje s putničkim agencijama NR Kine“, Prisavlje 14, 10000 Zagreb).

Primljeni zahtjev, to jest popunjeni obrazac, Uprava za upravljanje kvalitetom, međunarodnu suradnju i EU šalje na mišljenje UHPA-i (nije presudno ako agencija nije član UHPA-e) i HGK-i. Ovisno o  dostavljenim mišljenjima, Ministarstvo turizma dodjeljuje ovlaštenje za poslovanje s putničkim agencijama NR Kine na engleskom i hrvatskom jeziku. Ovlaštenje se dodjeljuje temeljem potpisanog Memoranduma o suglasnosti između Ministarstva turizma RH i Državne uprave za turizam Narodne Republike Kine o provedbi plana organiziranih grupnih putovanja kineskih državljana u Hrvatsku.

Kalendar najava

Aktualno