HrvatskiRumunjska

Turistički Ugovor između Vlade RH i Vlade Rumunjske sklopljen 1994. godine.

 

Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2016. godini:

- dolasci: 94 567

- noćenja: 396 118

Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2017. godini (I. do VIII.):

- dolasci: 89 808 (+14,96%)

- noćenja: 364 102 (+9,91%) 

 

Institucija nadležna za područje turizma: Ministarstvo turizma

Ministar: Mircea Titus Dobre

Adresa: Dinicu Golescu Boulevard no 38 sector 1, Bucharest 010873

Tel.: +40 372 14 40 75

E-mail: cabinet.ministru@mturism.ro

Web: http://turism.gov.ro/web/

Kalendar najava

Aktualno