HrvatskiRepublika Moldova

Turistički Sporazum između Vlade RH i Vlade Republike Moldove sklopljen 2006. godine.

 

Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2016. godini:

- dolasci: 3 943

- noćenja: 21 380

Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2017. godini (I. do VIII.):

- dolasci: 3 506 (+2,39%)

- noćenja: 18 763 (+0,4%) 

 

Institucija nadležna za područje turizma: Agencija za turizam

Glavni direktor: Stanislav Rusu

Adresa: MD-2028, 53, Hincesti str., Chisinau, Republika Moldova

Tel./fax: (373 22) 22-66-34

E-mail: info@turism.gov.md

Web: http://turism.gov.md

 

Kalendar najava

Aktualno