HrvatskiMađarska

Turistički Ugovor između Vlade RH i Vlade Mađarske sklopljen 1996. godine.

 

Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2016. godini:

- dolasci: 512 520

- noćenja: 2 752 441

Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2017. godini (I. do VIII.):

- dolasci: 502 853 (+12,02%)

- noćenja: 2 689 135 (+9,79%) 

 

Turističko predstavništvo: Horvát Idegenforgalmi Közösség - Budimpešta

 

Institucija nadležna za područje turizma: Ministarstvo vanjskih poslova i trgovine

Ministar: Péter Szijjártó

Adresa: 1027 Budimpešta, Nagy Imre tér 4., Mađarska

Tel.: +36 1 458 1019

E-mail: turizmus@mfa.gov.hu

Web: www.kormany.hu

 

Kalendar najava

Aktualno