HrvatskiRepublika Litva

Turistički Sporazum između Vlade RH i Vlade Republike Litve sklopljen 2007. godine.

 

Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2016. godini:

- dolasci: 36 203 

- noćenja: 155 906 

Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2017. godini (I. do VIII.):

- dolasci: 39 701 (+29,43%)

- noćenja: 161 158 (+22,71%) 

 

Institucija nadležna za područje turizma: Ministarstvo ekonomije

Ministar: Mindaugas Sinkevičius

Adresa: Gedimino Ave. 38/2, LT-01104 Vilnius, Litva

Tel.: +8 706 64 845, +8 706 64 868;

Fax: +8 706 64 762

E-mail: kanc@ukmin.lt

Web: www.ukmin.lt

 

Kalendar najava

Aktualno