HrvatskiRepublika Latvija

Turistički Ugovor između Vlade RH i Vlade Republike Latvije sklopljen 2005. godine.

 

Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2016. godini:

- dolasci: 20 600

- noćenja: 83 935

Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2017. godini (I. do VIII.):

- dolasci: 20 769 (+30,71%)

- noćenja: 81 086 (+21,89%) 

 

Institucija nadležna za područje turizma: Ministarstvo ekonomije Republike Latvije

Ministrar: Arville Aseraden

Adresa: Brivibas street 55, Riga LV-1519, Latvija

Tel.: +371 67013109, +371 67013100

Fax: +371 67280882

E-mail: pasts@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

 

Kalendar najava

Aktualno