HrvatskiTalijanska Republika

Turistički Sporazum između Vlade RH i Vlade Talijanske Republike sklopljen 1997. godine.

 

Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2016. godini:

- dolasci: 1 114 091

- noćenja: 5 257 333

Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2017. godini (I. do VIII.):

- dolasci: 997 442 (+4,17%)

- noćenja: 4 757 839 (+0,91%) 

 

Turističko predstavništvo: Ente Nazionale Croato per il Turismo - Milano

Turistički sajmovi: TTG (12.10.–14.10., Rimini)

 

Institucija nadležna za područje turizma: Ministarstvo za kulturnu baštinu i aktivnosti i turizam

Ministar: Dario Franceschini

Adresa: Via del Collegio Romano 27, 00186 Rim

Tel.: +39 6 67235388, +39 6 67235339, +39 667235340 +39 667235283

Fax: +39 6 67232414

E-mail: sq@beniculturali.it, dg-bpp@beniculturali.it

Web: www.beniculturali.gov.it

 

Kalendar najava

Aktualno