HrvatskiIslamska Republika Iran

Memorandum između Vlade RH i Vlade Islamske Republike Iran sklopljen 2003. godine.

 

Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2016. godini:

- dolasci: 3 748

- noćenja: 13 652

Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2017. godini (I. do VIII.):

- dolasci: 3 112 (+10,39%)

- noćenja: 12 350 (+18,4%) 

 

Institucija nadležna za područje turizma: Iranska organizacija za kulturno nasljeđe, umjetnički obrt i turizam (ICHTO)

Predsjednik: Ali Asghar Mounesan

Adresa: 18. Larestan St. Motahari Ave. Teheran

Tel: +98 21 88949017

Fax: +98 21 88949117

Web: www.ichto.ir

Kalendar najava

Aktualno