HrvatskiHelenska Republika

Turistički Sporazum između Vlade RH i Vlade Helenske Republike sklopljen 1998. godine.

 

Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2016. godini:

- dolasci: 33 472

- noćenja: 71 412

Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2017. godini (I. do VIII.):

- dolasci: 24 514 (+2,97%)

- noćenja: 49 667 (-4,6%) 

 

Institucija nadležna za područje turizma: Ministarstvo turizma

Ministrica: Elena Kountoura

Adresa: 12, Vas Amalias Avenue, 105 57 Athens

Tel.: +30 210 37 36 001

E-mail: mailbox@mintour.gr

Web: http://www.mintour.gov.gr/en/ 

Kalendar najava

Aktualno