HrvatskiArapska Republika Egipat

Turistički Ugovor između Vlade RH i Vlade Arapske Republike Egipat sklopljen 1997. godine.

 

Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2016. godini:

- dolasci: 3 555

- noćenja: 12 834

Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2017. godini (I. do VIII.):

- dolasci: 2 711 (+0,89%)

- noćenja: 8 699 (-10,63%) 

 

Institucija nadležna za područje turizma: Ministarstvo turizma

Ministar: Mohamed Yehia Rashed

Adresa: Cairo International Conference, Nasr City, Cairo

Tel.: +20 2 2611 732, +20 2 3903 000

Fax: +20 2 2637 199

Web: http://www.egypt.travel/ 

 

Kalendar najava

Aktualno