HrvatskiRepublika Azerbajdžan

Memorandum o turističkoj suradnji između Ministarstva turizma RH i Ministarstva kulture i turizma Azerbajdžana sklopljen 2013. godine.

 

Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2016. godini:

- dolasci: 999

- noćenja: 4 111 

Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2017. godini (I. do VIII.):

- dolasci: 738 (-1,2%)

- noćenja: 3 148 (-4,08%) 

 

Institucija nadležna za područje turizma: Ministarstvo kulture i turizma

Ministar: Abulfas Garayev

Adresa: U.Hajibayov street, Government House 84, AZ 1000, Baku

Tel.: (99412) 493-43-98, 493-30-02

Fax: (99412) 493-56-05

E-mail: mct@mct.gov.az

Web: www.mct.gov.az

Kalendar najava

Aktualno