HrvatskiSamostalni odjel za provedbu i praćenje strategije razvoja turizma

Samostalni odjel za provedbu i praćenje strategije razvoja turizma obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremu sjednica Međuministarskog stručnog vijeća za turizam, izrađuje izvješća i informacije vezano za sjednice Međuministarskog stručnog vijeća za turizam, sustavno prati i analizira ostvarenje godišnjih akcijskih planova provedbe Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine prema aktivnostima i nositeljima, prati i analizira učinke provedbe i izvršavanje dogovorenih aktivnosti prema pojedinim nositeljima, prati, prikuplja i obrađuje podatke u svezi s provedbom Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, inicira i predlaže korekciju aktivnosti i mjera definiranih akcijskim planovima za provedbu Strategije, prati stanje i tijek realizacije planiranih aktivnosti na Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, surađuje s drugim tijelima državne uprave i drugim nadležnim institucijama vezano za provedbu Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, sudjeluje s drugim ustrojstvenim jedinicama na poslovima u svezi s donošenjem i provedbom strategije razvoja hrvatskog turizma, surađuje u izradi prijedloga godišnjih akcijskih planova za provedbu Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, izrađuje odgovarajuća statistička izvješća i informacije vezano za provedbu Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, ustrojava odgovarajuće evidencije iz svoga djelokruga.

Kalendar najava

Aktualno