HrvatskiSamostalni sektor turističke inspekcije

  • Samostalni sektor turističke inspekcije obavlja inspekcijske i druge poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa u području obavljanja ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanja ugostiteljskih usluga i/ili pružanja usluga u turizmu, osim u slučaju neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti ili neregistriranog pružanja usluga u ugostiteljstvu i/ili turizmu; prati primjenu propisa iz svoga djelokruga; pruža stručnu pomoć inspektorima; izrađuje i predlaže upute za rad inspektora za provođenje inspekcijskih nadzora te daje mišljenja o primjeni propisa iz svoga djelokruga, izrađuje strateške i operativne planove rada iz djelokruga Samostalnog sektora; izrađuje izvješća o radu turističkih inspektora za potrebe Ministarstva; provodi analizu stanja u ugostiteljstvu i turizmu; sudjeluje u izradi programa strategija i nacionalnih politika iz područja ugostiteljstva i turizma; inicira izmjene i dopune zakona i drugih propisa iz područja ugostiteljstva i turizma; vodi brigu o urednoj primjeni propisa o sadržaju, obliku i načinu vođenja e-očevidnika turističkih inspektora; koordinira i usmjerava razvoj e-očevidnika turističkih inspektora u skladu s razvojem novih tehnoloških rješenja i racionalnim korištenjem proračunskih sredstava; predlaže modele za unaprjeđenje rada inspektora; za Povjerenstvo za žalbe izrađuje nacrte drugostupanjskih rješenja povodom žalbe na prvostupanjska rješenja inspektora; izrađuje prijedloge odgovora na tužbe protiv rješenja Povjerenstva za žalbe; provodi stručni nadzor nad radom inspektora koji se odnosi na pravilnost vođenja inspekcijskog, upravnog, te postupka koji prethodni sudskim postupcima, a s ciljem osiguravanja kvalitete i ujednačavanja rada; obavlja poslove zastupanja pred upravnim i prekršajnim sudovima u sporovima iz djelokruga turističke inspekcije; daje prijedloge odgovora na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Samostalnog sektora; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Samostalnog sektora, ustrojavaju se:

  • Služba inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma,
  • Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Zagreb,
  • Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Pula,
  • Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Rijeka,
  • Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Split,
  • Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Osijek

Služba inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma obavlja inspekcijske i druge poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa u području obavljanja ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanja ugostiteljskih usluga i/ili pružanja usluga u turizmu, osim u slučaju neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti ili neregistriranog pružanja usluga u ugostiteljstvu i/ili turizmu; prati primjenu propisa iz svoga djelokruga, te inicira izmjene i dopune zakona i drugih propisa; priprema, koordinira, izrađuje i predlaže strateške i operativne planove Sektora, te prati njihovo provođenje uz korištenje postojećih i predlaganje novih aplikativnih rješenja, posebice razvoj e-očevidnika; prati primjenu propisa o sadržaju, obliku i načinu vođenja e-očevidnika turističkih inspektora; vodi evidencije o obavljenim inspekcijskim nadzorima, te provodi analitičku obradu podataka o poduzetim mjerama i utvrđenim povredama propisa, te drugim pojavama i procesima iz djelokruga rada i nadležnosti Sektora; izrađuje izvješća o provedenim inspekcijskim nadzorima; prati i kontrolira ažurnost i točnost unesenih podataka u e-očevidnik, te izvješćuje o eventualnim nepravilnostima; analizira provedene mjere iz inspekcijskog nadzora i predlaže modele za njegovo praćenje uz procesni pristup i izradu dijagrama tijeka poslovnih procesa, te racionalizaciju troškova poslovanja; za Povjerenstvo za žalbe izrađuje nacrte drugostupanjskih rješenja povodom žalbe na prvostupanjska rješenja inspektora, izrađuje prijedloge odgovora na tužbe protiv rješenja Povjerenstva za žalbe; obavlja poslove zastupanja pred upravnim i prekršajnim sudovima u sporovima iz djelokruga turističke inspekcije; pruža stručnu pomoć te predlaže i izrađuje upute za rad inspektora; obavlja i provodi stručni nadzor nad radom inspektora koji se odnosi na pravilnost vođenja inspekcijskog postupka, upravnog postupka, te postupka koji prethodni sudskim postupcima, a s ciljem osiguravanja kvalitete i ujednačavanja rada; daje prijedloge odgovora na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Sektora; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Zagreb sa sjedištem u Zagrebu obavlja poslove inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma u prvom stupnju; sastavlja i dostavlja pisane odgovore podnositeljima predstavke i strankama, te drugim tijelima vezano uz obavljanje inspekcijskih poslova, ako ove poslove ne obavlja Služba inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma; poslove prikupljanja, objedinjavanja i analize izvješća o obavljenim inspekcijskim nadzorima u sjedištu područne jedinice i ispostavama o predmetima iz svoga djelokruga rada; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Zagreb obavlja poslove na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske i Varaždinske županije.

Poslove iz djelokruga Službe obavljaju turistički inspektori u sjedištu područne jedinice i ispostavama.

U Službi turističke inspekcije – Područna jedinica Zagreb ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:
Ispostava Bjelovar,
Ispostava Jastrebarsko,
Ispostava Karlovac,
Ispostava Ogulin,
Ispostava Sisak,
Ispostava Vrbovec,
Ispostava Varaždin,
Ispostava Koprivnica,
Ispostava Krapina.

Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Pula sa sjedištem u Puli, obavlja poslove inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma u prvom stupnju; sastavlja i dostavlja pisane odgovore podnositeljima predstavke i strankama, te drugim tijelima vezano uz obavljanje inspekcijskih poslova ako ove poslove ne obavlja Služba inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma; poslove prikupljanja, objedinjavanja i analize izvješća o obavljenim inspekcijskim nadzorima u sjedištu područne jedinice i ispostavama o predmetima iz svoga djelokruga rada; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Pula obavlja poslove na području Istarske županije.

Poslove iz djelokruga Službe obavljaju turistički inspektori u sjedištu područne jedinice i ispostavama.

U Službi turističke inspekcije – Područna jedinica Pula ustrojava se sljedeća ispostava sa samostalnim izvršiteljima:
Ispostava Poreč.

Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Rijeka sa sjedištem u Rijeci, obavlja poslove inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma u prvom stupnju; sastavlja i dostavlja pisane odgovore podnositeljima predstavke i strankama, te drugim tijelima vezano uz obavljanje inspekcijskih poslova ako ove poslove ne obavlja Služba inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma; poslove prikupljanja, objedinjavanja i analize izvješća o obavljenim inspekcijskim nadzorima u sjedištu područne jedinice i ispostavama o predmetima iz svoga djelokruga rada; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Rijeka obavlja poslove na području Ličko-senjske, Primorsko-goranske županije i na dijelu otoka Paga koji pripada Zadarskoj županiji.

Poslove iz djelokruga Službe obavljaju turistički inspektori u sjedištu područne jedinice i ispostavama.

U Službi turističke inspekcije – Područna jedinica Rijeka ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:
Ispostava Crikvenica,
Ispostava Krk,
Ispostava Pag,
Ispostava Rab,
Ispostava Senj.

Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Split sa sjedištem u Splitu obavlja poslove inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma u prvom stupnju; sastavlja i dostavlja pisane odgovore podnositeljima predstavke i strankama, te drugim tijelima vezano uz obavljanje inspekcijskih poslova ako ove poslove ne obavlja Služba inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma; poslove prikupljanja, objedinjavanja i analize izvješća o obavljenim inspekcijskim nadzorima u sjedištu područne jedinice i ispostavama o predmetima iz svoga djelokruga rada; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Split obavlja poslove na području Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije, osim dijela otoka Paga iz nadležnosti Službe turističke inspekcije – Područne jedinice Rijeka.

Poslove iz djelokruga Službe obavljaju turistički inspektori u sjedištu područne jedinice i ispostavama.

U Službi turističke inspekcije – Područna jedinica Split ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:
Ispostava Dubrovnik,
Ispostava Makarska,
Ispostava Šibenik,
Ispostava Zadar.

Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Osijek sa sjedištem u Osijeku, obavlja poslove inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma u prvom stupnju; sastavlja i dostavlja pisane odgovore podnositeljima predstavke i strankama, te drugim tijelima vezano uz obavljanje inspekcijskih poslova ako ove poslove ne obavlja Služba inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma; poslove prikupljanja, objedinjavanja i analize izvješća o obavljenim inspekcijskim nadzorima u sjedištu područne jedinice i ispostavama o predmetima iz svoga djelokruga rada; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Osijek obavlja poslove na području Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije.

Poslove iz djelokruga Službe obavljaju turistički inspektori u sjedištu područne jedinice i ispostavama.

U Službi turističke inspekcije – Područna jedinica Osijek ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:
Ispostava Slavonski Brod,
Ispostava Virovitica.

Kalendar najava

Aktualno